Дан: 30. јуна 2022.

Повереница на конференцији „Утицај вештачке интелигенције на слободу информисања, мишљења и изражавања“

Вештачка интелигенција може одлучујуће утицати на природу друштвених односа, пре свега у областима рада и запошљавања,  пружања услуга и поступцима пред органима јавне власти, потенцијално узрокујући дискриминацију, због чега је од изузетне важности  мултистејкхолдерски приступ и заједничко праћење ситуације, рекла је повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић  на конференцији „Утицај вештачке интелигенције на слободу информисања,…

Опширније →
Одржана радионица „Процена утицаја прописа и јавних политика на осетљиве друштвене групе“

Представници органа јавне власти морају имати вештине и бити сензибилисани да благовремено препознају и реагују на дискриминацију, нарочито у раду са угроженим друштвеним групама. Говоримо о сиромашним, маргинализованим и вишеструко дискриминисаним грађанима и грађанкама. Сви они морају бити посебно заштићени и подржани од надлежних органа са којима долазе у контакт и пред којима остварују своја…

Опширније →
Повереница: Снажна подршка развоју родно компетентног приступа у правничком образовању

Право одлучујуће утиче на односе у друштву и основа је заједница у којима живимо. Право суштински одређује и положај жене, а да би то био положај равноправности и пуне заштите,  важно је да стварање, примена и тумачење права буду родно сензитивни, рекла је повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић на конференцији “Феминистичко наслеђе у правној…

Опширније →
back to top