Одржана радионица „Процена утицаја прописа и јавних политика на осетљиве друштвене групе“

Представници органа јавне власти морају имати вештине и бити сензибилисани да благовремено препознају и реагују на дискриминацију, нарочито у раду са угроженим друштвеним групама. Говоримо о сиромашним, маргинализованим и вишеструко дискриминисаним грађанима и грађанкама. Сви они морају бити посебно заштићени и подржани од надлежних органа са којима долазе у контакт и пред којима остварују своја права, рекла је повереница Бранкица Јанковић  на отварању прве обуке за државне органе „Процена утицаја прописа и јавних политика на осетљиве друштвене групе“, коју заједнички организују и спроводе Повереник за заштиту равноправности и Иницијатива за економска и социјална права А11.

Повереница је истакла да је проценa утицаја прописа на осетљиве и социоекоономски угрожене групе и појединце, веома важна и да је пракса институције показала да је целисходније процену радити у фази доношења прописа, него у фази његове примене, када се већ уочавају недостаци и виде њихове далекосежне последице. Такође, потребно је обезбедити да процена утицаја буде ефикасна и учинковита, а не да исрпљује доносиоце аката у смислу формалног испуњења обавеза, без суштинског значаја, рекла је Јанковић.

Циљ радионице је да се сви релевантни актери из јавног и цивилног сектора упознају са обавезом процене утицаја на осетљиве друштвене групе, уведеном изменама и допунама Закона о забрани дискриминације и начинима како се она спроводи, а радионицу је водила Imogen Richmond-Bishop  из организације Equality Trust из Велике Британије, која се у тој земљи бави истом темом.

Print Friendly, PDF & Email
back to top