Повереница на конференцији „Утицај вештачке интелигенције на слободу информисања, мишљења и изражавања“

Вештачка интелигенција може одлучујуће утицати на природу друштвених односа, пре свега у областима рада и запошљавања,  пружања услуга и поступцима пред органима јавне власти, потенцијално узрокујући дискриминацију, због чега је од изузетне важности  мултистејкхолдерски приступ и заједничко праћење ситуације, рекла је повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић  на конференцији „Утицај вештачке интелигенције на слободу информисања, мишљења и изражавања“ коју су организовали мисија ОЕБС-а у Србији и Канцеларија представнице ОЕБС-а за слободу медија.

Повереница је навела да су алгоритми, на којима се базира вештачка интелигенција  заправо мишљења изражена кроз програмерски код, што значи да је свака дискриминација учињена путем вештачке интелигенције производ подсвесних или свесних ставова особа које учествују у изради самог кода. Од изузетне важности је да се процес развоја вештачке интелигенције регулише и уреди, као и да се ризици на време препознају и да се на њих реагује. Због тога је кључ у сарадњи, интензивном праћењу технолошког развоја и благовременој реакцији и на регулаторном пољу. Поред тога, едукација о правима и контроли података мора имати много већи обухват и међу општом популацијом, са нагласком на групе у повећаном ризику од дискриминације, али и међу запосленима у органима јавне власти.

Због тога што тема вештачке интелигенције изазива велику пажњу јавности и предмет је  контраверзе, Повереник од почетка прати стање у анализира опасности од дискриминаторних исхода, што је била тема приликом обележавања десет година рада институције,  иако до сада таквих случајева није било у притужбама.  Треба истаћи да проблем може представљати то што просечан грађанин тешко  може  препознати да ли је дошло до дискриминације, због чега треба истаћи значај цивилног сектора који значајно може помоћи у препознавању дискриминације условљене вештачком интелигенцијом и пружању подршке у подношењу притужби.

На конференцији  се обратила и представница ОЕБС-а за слободу медија, Тереза ​​Рибеиро  која је представила је  препоруке из приручника за развој политика „Вештачка интелигенција и слобода изражавања у фокусу“ са циљем да помогне и пружи смернице државама у решавању овог сложеног и изазовног питања. У разговору су учествовали представници новинарских и медијских удружења, академске заједнице и цивилног сектора.

Print Friendly, PDF & Email
back to top