Повереница на конференцији: „Пoштoвaњe рaзличитoсти кao кaмeн тeмeљaц зa интeгрaциjу Рoмa крoз зaпoшљaвaњe – случaj Слoвeниje и Србиje“

Заштита од дискриминације и унапређење положаја Рома и Ромкиња, кроз одговарајући приступ становању, образовању, раду и изворима прихода мора бити високо на листи приоритета надлежних органа и институција,  јер ти проблеми и даље одлучујуће опредељују положај ромске националне мањине у нашем друштву, рекла је повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић на  кoнфeрeнциjи „Пoштoвaњe рaзличитoсти кao кaмeн тeмeљaц зa интeгрaциjу Рoмa крoз зaпoшљaвaњe – случaj Слoвeниje и Србиje“, коју је организовао Институт друштвених наука.

Истраживање Повереника „Перцепција ромске заједнице о дискриминацији“  показује да је сиромаштво један од главних разлога дискриминације Рома, док чак скоро 90% испитаника излаз из сиромаштва види у већем укључивању у процес образовања, које доводи и до већег запошљавања.  Забрињава податак да је 60% испитаника  изјавило да већ у фази тражења посла наилази на баријере, што је четири пута чешће него на самом послу, истакла је повереница.

Овакви подаци јасно говоре о израженој социјалној дистанци и веома чврстим стереотипима и предрасудама према ромској популацији. Пракса показује да је, уз образовање, у којем су остварени суштински помаци, потребно радити и на повећању запошљивости Рома и Ромкиња. Организација обука, стручних пракси и програма стажирања, кроз које могу да стекну прва радна искуства, важан је и делотворан начин да на тржишту рада постану конкурентнији, а то значајно  повећава и могућности за њихово запошљавање, каже Јанковић.

Print Friendly, PDF & Email
back to top