Мишљења и препоруке

Подкатегорије

230-23 Притужба због дискриминације у области пружања здравствених услуга на основу на основу личног својства сексуална оријентација

бр. 07-00-161/2023-02   датум: 30.5.2023.   МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе A. A., поднете против Б. Б., због дискриминације на основу сексуалне оријентације, у области здравствене заштите. У притужби је наведено да је гинеколог одбио да изврши уобичајен гинеколошки преглед, какав је подноситељка притужбе навела да је раније обављала, из разлога што је,…

Опширније →
796-23 Иницијатива за одавање почасти Гордани Рајков на територији Градске општине Врачар

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ Брaнкицa Jaнкoвић 796-23 Иницијатива за одавање почасти Гордани Рајков на територији Градске општине Врачар

Опширније →
268-23 Притужба због дискриминације на основу личног својства родни идентитет

бр. 07-00-199/2023-02   датум: 29.05.2023.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку по притужби A. A. поднете против дипломиране правнице Б. Б. због дискриминације на основу пола и родног идентитета, због тога што је сачинила потврду о обављању приправничког стажа у женском роду и са претходним именом, упркос томе што је поднео целокупну документацију о…

Опширније →
740-22 Притужба због дискриминације у области пружања услуга на основу личног својства инвалидитет

бр. 07-00-525/2022-02  датум: 24.5.2023.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе А. .А против Градске управе, Б. Б. због дискриминације на основу инвалидитета. У притужби је наведено да се објекат Градске управе, Б. Б. састоји од приземља и 3 спрата и да постоји улаз у приземље објекта за особе са инвалидитетом које…

Опширније →
159-23 Дискриминација на основу старосног доба у области стручног оспособљавања

бр. 07-00-94/2023-02  датум: 19.5.2023. године                                                    МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе AA коју је због дискриминације на основу старосног доба поднела против Дома здравља ББ. Током поступка утврђено је да су Правилником о стручном усавршавању запослених у Дому здравља ББ бр. …, који је донет … 2022. године на седници…

Опширније →
702-22 Није утврђена дискриминација и виктимизација у области рада и запошљавања

бр. 07-00-497/2022-02  датум: 8.5.2023.       МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је AA, поднео против Министарства унутрашњих послова Републике Србије (у даљем тексту: МУП) и ПУ Нови Сад, због дискриминације на основу чланства у синдикалној организацији и виктимизације. Подносилац је у притужби, између осталог, навео да је председник Струковног…

Опширније →
186-23 Иницијатива за израду системског плана за отклањање архитектонских баријера

бр. 021-00-449/1/2023-02  датум: 24. 4. 2023. године     МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ Горан Весић, министар   11000 БЕОГРАД Немањина 22-26   Предмет: Иницијатива за израду системског дугорочног плана на националном нивоу за отклањање архитектонских баријера и унапређење приступачности на свим објектима у јавној употреби и јавним површинама Поштовани господине Весићу, Законом о забрани…

Опширније →
31-23 Утврђена дискриминација на основу брачног и породичног статуса

бр. 07-00-00040/2023-02   датум: 18.4.2023.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je поднео AA , адвокат из ББ, у име ВВ , против јавне бележнице ГГ , због дискриминације на основу породичног статуса. У току поступка је утврђено да је био заказан термин за оверу Уговора о поклону 20. децембра 2022….

Опширније →
65-23 Притужба због дискриминације по основу сексуалне оријентације у области јавног информисања и медија

бр. 07-00-73/2023-02    датум: 18.4.2023.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе Удружења AA, поднете против ББ, због дискриминације по основу сексуалне оријентације, а поводом изјава које је дала у емисији, емитованој, 22.1.2023. године. У притужби је између осталог наведено да је ББ дискриминисала припаднике ЛГБТ+ популације, због тога што је на крају…

Опширније →
1-23 Дискриминација на основу инвалидитета у области пружања услуга

07-00-3/2023-02 датум: 4.4.2023. МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је АА поднела против Wellness центра „ББ“ и ВВ и ГГ, запослених у овом центру, због дискриминације на основу здравственог стања и инвалидитета. Подноситељка је у притужби и допуни притужбе, између осталог, навела да је услед мишићне дистрофије „остала везана за инвалидска колица“,…

Опширније →
back to top