Државне институције треба да буду пример за запошљавање Рома и Ромкиња

Сви ми имамо одговорност али и обавезу да радимо на стварној и пуној инклузији ромске националне мањине, што укључује образовање и запошљавање, а најбољи пример за то дају управо државне институције и установе, изјавио је Милан Николић из стручне службе Повереника за заштиту равноправности на скупу под називом „Заступљеност Рома у јавном сектору – изазови и препреке“  који је организован поводом обележавања Међународног дана Рома. Он је изнео податак да се више од половине притужби по основу националне припадности и етничког порекла које су поднете Поверенику за заштиту равноправности у 2017. години, односи на дискриминацију Рома и Ромкиња, као и да се истим поводом пред судовима широм Србије води 8 стратешких парница.

На скупу је било речи о активностима за повећање запошљавања припадника ромске националне мањине у јавном и приватном сектору, као и о будућим корацима усмереним на побољшање њиховог положаја у друштву.

Скуп је отворио министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић, а међу говорницима су били и председник Националног савета ромске националне мањине у Републици Србији Тефик Рамадановић, председник Савета за унапређење положаја Рома и спровођење Декаде Рома Ненад Иванишевић и представник Делегације Европске Уније у Републици Србији Николас Бизел. Догађај су организовали Координационо тело за праћење реализације Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији и Национални савет ромске националне мањине у Републици Србији.

Print Friendly, PDF & Email
back to top