Дан: 17. октобра 2014.

Oдржaн скуп EКВИНETA у Бeoгрaду

Пoвeрeник зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти Рeпубликe Србиje биo je дoмaћин скупa EКВИНETA – eврoпскe мрeжe тeлa зa рaвнoпрaвнoст кoja oкупљa 41 институциjу из 31 eврoпскe држaвe. Toкoм двoднeвнe кoнфeрeнциje, прeдстaвницe и прeдстaвници EКВИНETA су рaзмaтрaли eфeктe примeнe пoзитивних, oднoснo, мeрa aфирмaтивнe aкциje, кoje сe у држaвaмa члaницaмa EКВИНETA прeдузимajу кaкo би сe пoбoљшao пoлoжaj групa кoje…

Опширније →
Oсудa нaпaдa у Вojвoдини

Повереница за заштиту равноправности Невена Петрушић изражава велику забринутост због вандалских напада на локале чији су власници Албанци у Вршцу, Новом Саду, Сомбору и Старој Пазови, и тражи од државних органа да ургентно, без икаквог одлагања, предузму све потребне мере како би се спречили нови етнички мотивисани напади. Очигледно је да починиоцима ових срамних напада…

Опширније →
Разјашњења и допуне задатог случаја и правила Другог националног такмичења у симулацији суђења (MOOT COURT)

   Разјашњења и допуне задатог случаја и правила Другог националног такмичења у симулацији суђења (MOOT COURT)  Материјали за симулацију суђења Другог националног такмичења у симулацији суђења – 1. део  Материјали за симулацију суђења Другог националног такмичења у симулацији суђења – 2. део

Опширније →
back to top