317-23 Притужба због дискриминације на основу националне припадности у области образовања

бр. 07-00-245/2023-02 датум: 4. 8. 2023.

 

МИШЉЕЊЕ

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе удружења А.А, уз сагласност Б.Б, против ОШ , због дискриминације њено троје деце (њеног сина М који похађа први разред, сина А.К. који похађа четврти разред и ћерке М.К. која похађа осми разред), на основу националне припадности. У притужби је наведено да ученик првог разреда Н. М. психички и физички злоставља М.К, сина подноситељке притужбе, који је такође ученик првог разреда, називајући гаЦиганином свакодневно, ударајући га у леђа ногом, пљујући и псујући  мајку циганску, а да ОШ није предузела одговарајуће мере да спречи ове инциденте за које сматра да су проузроковани ромском националном припадношћу. Даље је наведено да је кћерка подноситељке притужбе М.К, која је ученица осмог разреда, кажњена укором јер је снимала мобилним телефоном како јој туку брата. Такође је наведено да је сину подноситељке притужбе, ученику М.К забрањено да иде на екскурзију 11. маја 2023. године и да долази у дневни боравак. У изјашњењу школе је наведено да је 6. октобра 2022. године ученик првог разреда Н. М. у дворишту шутнуо ученика М. К. (сина подноситељке притужбе) по наговору ученика старијих разреда јер је син подноситељке притужбе раније дирао и узнемиравао млађу сестру једног од старијих ученика, док је ћерка подноситељке притужбе М. К. мобилним телефоном све снимала и снимак послала својим родитељима. Даље су навели да је школа појачала васпитни рад са свим ученицима који су актери овог догађаја, о чему је доставила доказе. У изјашњењу школе је још наведено да сину подноситељке притужбе М.К. није забрањено да иде на екскурзију, као и да је мајци дата препорука да син више не долази у продужени боравак због лошег владања, непоштовања дисциплине и због тога што не ради домаћи. Током поступка школа је доставила доказе да поступање школе поводом догађаја од 6. октобра 2022. године није у узрочно-последичној вези са личним својством деце Б.Б, нарочито имајући у виду да је свим актерима догађаја појачан васпитни рад. Даље у поступку је утврђено да су синови подноситељке притужбе М. К. и А. К. изјавили да их старији ученици чија имена не знају вређају и називају „Циганима“. Утврђено је да школа није доставила доказе да је, након ових изјава, предузела активности ради обезбеђивања недискриминаторног, подстицајног, инклузивног и безбедног образовног окружења за све без обзира на њихова лична својства. Након спроведеног поступка и утврђеног чињеничног стања, Повереник је дао мишљење да је ОШ … ставила у неповољнији положај малолетне М. К. и А. К. на основу њиховог личног својства – националне припадности, тако што је пропустила да предузме превентивне мере и активности у случају сумње на дискриминаторно понашање након изјава ученика да их старији ученици вређају и називају „Цигани“, док у случају пријављеног вршњачког насиља од 6. октобра 2022. године, наводне забране одласка на екскурзију и присуства у продуженом боравку није утврђено да је школа повредила одредбе Закона о забрани дискриминације. Повереник је дао препоруку Основној школи , да у школској 2023/2024. години планира и предузима мере и активности на подстицању и очувању основних вредности попут другарства, хуманости и солидарности, међусобног уважавања и толеранције у циљу стварања безбедног окружења, развијања ненасилног понашања и успостављања нулте толеранције према насиљу, посебно са акцентом на положај ученика ромске националности и отклањање стереотипа и предрасуда о ромској популацији код ученика и запослених у школи, као и да убудуће у оквиру својих активности не крше законске прописе о забрани дискриминације.

 

 1. ТОК ПОСТУПКА
  • Поверенику за заштиту равноправности притужбом се обратило удружење А.А, уз сагласност Б.Б, против ОШ … и директора школе, због дискриминације њене деце М, А. и М. на основу националне припадности.
  • У притужби је, између осталог, наведено:
 • да је М. К. ученица осмог разреда, А. К. је ученик 4. разред и М. похађа први разред ОШ …;
 • да М. К, ученика првог разреда, седам месеци психички и физички злоставља ученик првог разреда Н. М. – назива га „Циганином свакодневно, удара га у леђа ногом, пљује, псује му све по списку, као и мајку циганску“;
 • да ОШ … и директор школе нису предузели одговарајуће мере да спрече седмомесечну вршњачку тортуру која је проузрокована ромском националном припадношћу;
 • да је мајка (Б.Б.) долазила у школу да пријави проблем, као и да је ситуација сваким даном била све гора. У школи су говорили да је син М. проблем, док је он долазио кући модар, што је јако утицало на здравље мајке Б.Б. која је у осмом месецу трудноће;
 • да је Б.Б. одлучила да покуша да сними насиље над њеним сином и рекла ћерки М. која иде у осми разред исте школе да снима уколико јој нападну брата, као и да се не меша. М. је снимила кришом како дечак Н. М. шутира М. у леђа, док остала деца около навијају за Н. Затим је Б.Б. са снимком дошла у школу као доказом о насиљу, међутим школа је казнила ученицу М. јер је неовлашћено снимала. Даље је наведено да је директор претио мајци да ће он покренути поступак против њих и да снимак не сме да се објављује;
 • да је дечак Н. М. почео да напада и старијег сина А. који похађа четврти разред исте школе и да га изазива; да М. учитељица на реагује на ово понашање и „држи страну“ Н, као и да је Н. мајка позвала Б.Б. телефоном и претила јој да ће њена старија деца да испребијају Б.Б. децу;
 • да је директор утицао на педагошкињу да „заташка“ случај, да се оглушио о молбе родитеља, „забранио да се објави снимак“ и казнио М. укором, да је запретио тужбом да ће пријавити мајку Центру за социјални рад, као и да је М. забранио да иде на екскурзију 11. маја 2023. године и одлазак у дневни боравак.
  • У прилогу притужбе достављена је сагласност Б.Б. и видео запис који је снимила М. К. ученица осмог разреда, у школском дворишту.
  • Повереник за заштиту равноправности спровео је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, a у складу са чланом 35. став 4. и чланом 37. Закона о забрани дискриминације[1], па је у току поступка прибављено изјашњење директора Основне школе …. Повереник је од школе затражио да се изјасни о наводима и основаности притужбе као и да се изјасне које мере и активности је ОШ … предузела поводом пријаве Б.Б. да је њен син М. К. изложен вршњачком насиљу; да ли је ученици осмог разреда М. К. изречена мера укор из владања и, уколико јесте, из којих разлога; да ли је ученику првог разреда М. К. забрањено да иде на екскурзију 11. маја 2023. године и ако јесте, из којих разлога, као и да ли је ученику првог разреда М. К. забрањено да присуствује у дневном боравку где ученици заједнички раде домаће задатке и, уколико јесте, из којих разлога.
  • У изјашњењу и допуни изјашњења директора ОШ … наведено је:
 • да је Б.Б. октобра 2022. године пријавила физичко насиље ученика Н. М. који похађа први разред над њеним сином М. К. исто ученика првог разреда. Мајку је о догађају обавестила старија ћерка, ученица осмог разреда, пославши јој снимак начињен мобилним телефоном. Б.Б. је у школу дошла чим су се деца вратила са одмора у учионицу и дежурни наставници нису видели шта се дешавало;
 • да је са обојицом ученика појачан васпитни рад и израђена индивидуалан план заштите, што не потврђује наводе да је ученик Н. М. био фаворизован;
 • да школа има изјаве девојчица из првог и трећег разреда које наводе да их син подноситељке притужбе М. К. „стално дира“ и да је то претходило случају који се одиграо 6. октобра 2022. године, након чега је цео догађај истражен и школа је дошла до закључка да М. К. и Н. М. пре тог догађаја нису имали никакве несугласице и да се догађај догодио тако што је ученик петог разреда Л. Ж. (брат девојчице из првог разреда коју је М. К. на силу пољубио) наговорио Н. М. да шутне М. К. у дворишту тог дана. Да је девојчица Л. Ж. (коју је М. К. тог дана пољубио) изјавила у присуству мајке да она још из забавишта не зна како да се одбрани од М. К. („давио на степеништу, љубио у уста, сакривао зепе у продуженом боравку“) и да то више не може да издржи, као и да је то разлог зашто је Тим за безбедност одлучио да се и М. К. и Л. Ж. уведу у појачан васпитни рад.
 • да су истог дана (6. октобра 2022. године) по сазнању за догађај предузете мера, а одмах сутра (7. октобра 2022. године) сазван је Тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања како би предузели мере из своје надлежност. Да су на основу целокупне прикупљене документације, изјава, записника са седнице, изречене мере за све актере догађаја у виду појачаног васпитног рада и направљеног плана рада са ученицима у појачаном васпитном раду, где су укључени родитељи, стручна педагошка служба, координатор за Роме и општински просветни инспектор.
 • да школа има комплетну документацију „која се састоји у виду изјава, записника са састанка Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања као и наставничког већа, документације о појачаном васпитном раду за све актере догађаја на основу процене нивоа насиља, као и акте које је донела, а све у циљу детаљније регулације процедуре везано за овај случај.“
 • поводом навода притужбе који се односе на то да је ученица М. К. цео догађај снимала телефоном и проследила мајци, због чега су реаговали родитељи деце која су била на снимку, а нису били актери догађаја, „пошто је снимак прослеђен даље…“, директор школе није ни на који начин утицао на педагошкињу, нити било кога и да је све урађено по процедури која се захтевала од установе; да је школа интервенисала (изјаве деце у присуству родитеља, записници, смиривање ситуације…), док се Тим за заштиту сложио да догађај припада првом нивоу насиља и закључио да се ученица М. К. укључи у појачан васпитни рад и констатовао да је ученица пре тога имала примерено владање (циљ ПВР јесте да убудуће не користи телефон за снимање друге деце). Није била изречена васпитна мера и није била смањена оцена из владања.
 • да у наставку школске године није било пријава физичког нити било ког другог вида насиља које је ученик Н. М. починио према ученику М. К.
 • да су почетком марта, а нарочито у априлу и мају текуће године, учитељице синова подноситељке притужбе ученика М. К. и његовог старијег брата А. К. ученика четвртог разреда, у више наврата педагогу школе пријављивале оба ученика за физичко и вербално насиље према другим ученицима. Мајка ученика је више пута позивана тим поводом на разговор (заказивањем разговора преко учитељица, писменим позивима службеним путем) на које се у већини случајева није одазивала у заказаном термину, због чега је од општинског координатора за ромска питања затражена помоћ за успостављање контакта са мајком. Мајка је на разговоре са стручним сарадницима долазила самоиницијативно, „не по позиву, него када њој одговара да се јави у школу“.
 • да је мајка негирала насилно понашање својих синова, наводећи да друга деца вређају њену децу називајући их „Циганима“; да постоји изјава ученика А. К. да му друга старија деца говоре да је „Циган“ а не ученик Н. М. како је наведено у притужби; да мајка није посебно издвојила никог од других ученика, па ни ученика Н. М., као и да је школа „покренула да истражује, како би та друга деца такође била укључена у ПВР“;
 • да се мајка није жалила на физичко насиље других ученика према њеној деци до момента када се обратила педагогу школе да се група деце из првог одељења играла шишаркама и да је ученика А. К. шишарком ударио Н. М. „при чему никакву повреду није добио (пуно је деце било укључено у игру, па ни сами нису могли да се изјасне шта је тачно било)“;
 • да су наводи да ученик Н. М. „псује све по списку, вређа, пљује, удара ногом у леђа“, неистинити, ни у једном моменту мајка није пријавила све ово наведено школи, као што није пријавила ни да је дете М. К. долази кући у модрицама и да је тако било мајка Б.Б. би то одмах пријавила „као што реагују и други родитељи када њихово дете дође кући са повредама, при чему су те повреде изазване од стране ученика М. К.“;
 • да је случај када је Н. М. налетео на ученика А. К. док је трчао низ степенице пријављено је као насиље „при чему никакве намере нити повреде није било“. У притужби је наведено да је у конкретном случају повређен ученик М. К. а не ученик А. К., као и да је том приликом задобио ударац у стомак што тада није ником пријавио већ је отишао на час физичког васпитања. Након тога је мајка ученика Н. М. била на разговору и веома забринута сталним вербалним и физичким нападима ученика М. К и А. К. на њеног сина. Ученик А. К. је због свих претходних дешавања био укључен у појачан васпитни рад, због понављања непримереног понашања и „мешања“ међу прваке;
 • да поводом навода притужбе да школа на све ћути и покушава да све реши мирним путем јер су у питању само деца, наводе „и пример догађаја од 9. маја где је на једном одмору М. К. првак на дворишту налетео на С. М. – такође првак (који је задобио одеротину руке и где су га родитељи водили доктору); на другом одмору Н. М. првак на степеницама налетео на А. К. – 4. разред (брат М. К.) – где је све прошло без пада, повреда и сл. Родитељи Калањош пријављују Н. М. да је „ударио у стомак“ њиховог сина; стиже друга представка где се помињу сасвим друге чињенице; дакле извлаче се чињенице из контекста и неосноване оптужбе. Оно што је и сам А. К. признао једном приликом, је то да користи телефон у сврху снимања разговора запослених или назове мајку, па мајка буде на вези и слуша разговор – што је мајка и потврдила.“
 • да су честе реакције родитеља друге деце првог разреда због понашања М. К, а у задње време и А. К, на грубости ова два дечака према њиховој деци, као и да поводом овога имају изјаве и извештаје у документацији у школи;
 • да поводом навода да је ученику М. К. забрањено да иде на екскурзију, напомињу да никоме није забрањено да иде на екскурзију, да је екскурзија одложена због временских неприлика за 29. мај 2023. године и да се ученик М. К. из првог разреда налази на списку;
 • да је у групу продуженог боравка пријављено 32 ученика; да је за рад у тако великој групи потребно међусобно разумевање и омогућавање безбрижног окружења за све. У периоду адаптације првака са појединим родитељима је било више контаката како би утицали на децу која нису приступала изради домаћих задатака и поштовању рада групних активности. Са мајком ученика М. К. је обављен разговор 26. октобра 2022. године због дисциплине и избегавања израде домаћих задатака. Мајци је учитељица у продуженом боравку скренула пажњу на понашање ученика, док је 26. новембра 2022. године поновљен разговор када је мајци предочено да дете није поправило понашање и због тога се препоручује да не долази у боравак, јер омета рад другој деци.
 • да М. К. није једино дете које због кршења правила понашања школе тренутно не похађа продужени боравак; да критеријуми формирања групе боравка, уз понашање детета (јер боравак није обавезан облик рада школе) такође је и запосленост родитеља где ученици чији су родитељи запослени остају у групи у односу на оне где је родитељи код куће и може да се брине о детету;
 • да школа изражава забринутост јер ученица осмог разреда М. К. (сестра М. К. и А. К.) „у току школовања има и решење интерресорне комисије у којој се наводи потреба за додатном образовном, здравственом и социјалном заштитом, која је предочена више пута мајци, а поводом чега је школа 11. маја 2023. године добила допис од специјалне Основне школе „Херој Пинки“, да је ученица М. К. имала један час и да је било потребно да се настави, као и да се мајка није јављала нити одговорила на позиве“;
 • да су деца често била одсутна са часова, што је још један од отежавајућих околности;
 • да ће школа контактирати центар за социјални рад ради консултација везано за изостанке у школи као и због здравственог стања ученице осмог разреда М. К. коју мајка није одвела на додатну подршку;
 • да деца подноситељке притужбе ни једном приликом нису била изложена било каквом облику дискриминације нити насиља, као и да се дете налази у процесу појачаног васпитног рада у који су укључени родитељи;
 • да је сарадња са родитељима отежана управо због њиховог субјективног приступа у решавању конфликта међу децом, као и да дечаци јако ретко признају шта су урадили и родитељи потпуно верују њима или су сагласни са њима, да друга деца трпе, повлаче се а њихови родитељи су незадовољни положајем своје деце за коју очекују заштиту од школе;
 • да школа наставља да напетост и незадовољство отклони и да врате поверење родитеља и деце једних у друге и да се напорима школе да смири ситуацију прикључила и народна посланица;
 • да је ученик М. К. 24. маја 2023. године претио ученицима Ф. С, Ђ. Ш. И О. П. (други разред) и изјавио „Имам секиру у торби и убићу вас“, због чега су позвани родитељи све деце, полиција и узете су изјаве;
 • да су поводом изјаве ученика М. К. да му старија деца говоре да је „Циган“ школа предузела мере и активности: обављени су више пута разговори са децом како би се утврдило која деца им говоре погрдне речи. Ученик М. К. је изјављивао да су у питању „ученици старијих разреда“ чија имена он не зна, а не ученик Н. М. како је у притужби наведено;
 • школа је кроз низ различитих активности развијала свест као и осетљивост ученика за препознавање свих облика насиља, злостављања, занемаривања: анализа стања у школи и увид у присутност насиља (Тим за безбедност); прикупљање свих потребних информација о појави насиља и процена нивоа ризика; појачана дежурства запослених на одморима; радионице, ја-ти поруке, поруке пријатељства, часови одељенског старешине на тему превенције насиља, обележавање дана толеранције, дана розе мајица – дан борбе против вршњачког насиља како би се подигао ниво свести и осетљивости детета и ученика за препознавање свих облика насиља, злостављања и занемаривања; писање литерарних радова ученика на тему „Пријатељство“ и израда паноа; неговање атмосфере сарадње и толеранције као и асертивног понашања код ученика; усвајање позитивних норми и облика понашања, учење вештина конструктивне комуникације и развијање емпатије (правила лепог понашања Power Point презентација); на сајту школе налазе се документи: Правила понашања ОШ …, ако и Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организују ОШ …; сарадња са координатором за ромска питања, општине Бачка Паланка.
 • да је школа донела низ нових правилника: нови Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује; нова Правила понашања у ОШ ..; Правилник о поступку спровођења појачаног васпитног рада и Правилник о евидентирању и праћењу друштвено-корисног односно хуманитарног рада ученика и извештавање о њиховим ефектима;
 • на седници Наставног већа које је одржано 1. новембра 2022. године упознати су чланови Наставног већа са новим правилницима, као и да су Правила понашања објављена на сајту школе како би се родитељи и ученици упознали са актом, док су одељенске старешине на родитељском састанку упознали родитеље о правилима школе, као и да су правила постављена на сајту школе;
 • да је о целој ситуацији обавештена координаторка за Роме;
  • У прилогу изјашњења достављени су: 1) Извештај о стању безбедности у школи за школску 2022/2023. годину од 13. јуна 2023. године и записници са II, III и IV састанка Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања; 2) записник о обављеном разговору са учеником и родитељем број 342/11-2022 од 6. октобра 2022. године; 3) белешка о разговору са ученицима број 119-4/2023 од 12. маја 2023. године; 4) неколико изјава ученика школе поводом догађаја од 6. октобра 2022. године; 5) изводи из електронског дневника за више ученика; 6) одлука о појачаном васпитном раду за ученика Н. М. број 342-18-2/2022 од 12. октобра 2022. године; 7) профил ученика М. К. број 119-16/2023 од 12. маја 2023. године са Планом активности за истог ученика број 119-17/2023 од 12. маја 2023. године; 8) профил ученика А. К. и план активности појачаног васпитног рада број 119-13/2023 од 12. маја 2023. године; 9) план рада за ученицу М. К. у процесу појачаног васпитног рада број 342-18-3/2022 од 10. октобра 2022. године са евалуацијом и извештајем о планираним активностима и задацима од 24. новембра 2022. године; 10) записник о ванредном инспекцијском надзору Просветне инспекције број IV-03-614-1/2022-43 од 19. октобра 2022. године и обавештење школе о извршеним мерама за отклањање незаконитости број 416/2022 од 10. новембра 2022. године; 11) Програм заштите деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања, спречавања дискриминације и превенције других облика ризичног понашања (изводи из Школског програма) и Програм рада Тима за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања (извод из Годишњег плана рада школе).

 

 

 1. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

 

 • Увидом у Записник са II састанка Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања одржаног 7. октобра 2022. године, утврђено је да је Тим закључио да је 6. октобра 2022. године ученик првог разреда Н. М. ударио ученика из истог разреда М. К., као и да је сестра ученика М. К. која иде у осми разред (М. К.) снимала догађај телефоном и снимак послала родитељима. Даље је наведено да постоје назнаке да су други старији ученици подговарали ученика Н. М. да удари ученика М. К., као и да је су родитељи ученице осмог разреда М. К. изјавили да је она снимала догађај у дворишту по инструкцијама родитеља јер су јој рекли „да снима ако се нешто буде дешавало“.
 • Увидом у Записник са III састанка Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања одржаног 21. октобра 2022. године, утврђено је да је Тим закључио да 6. октобра 2022. године ученик првог разреда Н. М. ударио ученика истог разреда М. К. након што су га ученици седмог и петог разреда наговорили да то уради јер је ученик првог разреда М. К. у претходном периоду задиркивао и „језиком пољубио“ сестру једног од старијих дечака. У записнику је даље наведено да се тим сложио да је ученица осмог разреда М. К., сестра ученика првог разреда М. К., снимала догађај туче на наговор родитеља и послала снимак само њима, односно да снимак није објавила на друштвеним мрежама. Тим је донео, између осталог одлуку да се направи оперативни планове рада за све учеснике који су појачаном васпитном раду у координацији одељенског старешине и педагога.
 • Увидом у записник о ванредном инспекцијском надзору Просветне инспекције број IV-03-614-1/2022-43 од 19. октобра 2022. године и обавештење школе о извршеним мерама за отклањање незаконитости број 416/2022 од 10. новембра 2022. године, утврђено је да просветна инспекторка утврдила да је увидом у Извештај учитељице о понашању ученика првог разреда М. К. број 342/3/1-2022 од 11. 10. 2022. године наведено да „се мајка ученика М. К. није обраћала четири пута него једном и да је послала једну СМС поруку због „малтретирања“ њеног детета“ и „да у разговору са учеником М. К. када га пита да јој објасни шта је било и ко га дира, он је говорио да му старија деца говоре да је „циган“, да су то неки велики ђаци али да не зна тачно који“; да „га остали ученици добро прихватају, играју се са њим и нико од њих га не игнорише“; да „су се ученици М. К. и Н. М. пре немилог догађаја дружили нормално на часовима и одморима и није било проблема“. Даље је утврђено да је у Евиденцији педагошкиње … број 3-2/11-2022 од 6. октобра 2022. године, између осталог, наведено да је ученик М. К. навео „да му смета кад му друга деца говоре да је „циган“ и да се то понавља више пута, да то чине старији ученици и да им он не зна имена“, да је мајка у току разговора навела да се „ово већ четврти пут догађа и да учитељица није реаговала“, као и да је „мајка дошла само једном и послала једну СМС поруку“. Такође, утврђено је да је просветна инспекторка између осталог констатовала да је стручни сарадник-педагог … обавила разговор са ученицима и родитељима, узела писане изјаве ученик, да је Тим за заштиту одржао састанак 7. октобра 2022. године, као и да је директор донео решења о појачаним васпитним радом за ученике првог разреда М. К. и Н. М. и за ученицу осмог разреда М. К.
 • Увидом у Извештај о појачаном васпитном раду са учеником првог разреда Н. М, утврђено је да је у табеларном приказу наведено да су: 1) активности у оквиру појачаног васпитног рада у оквиру одељенске заједнице у периоду од 11. октобра до 11. новембра 2022. године, спроведене у виду праћења на редовним часовима и на одморима и задавањем разних задатака у оквиру наставе, као и да ученик добро реагује на задатке и поштује правила понашања; 2) активности у оквиру појачаног васпитног рада стручним радом одељенског старешине у периоду од 11. октобра до 11. новембра 2022. године, спроведене у виду константног праћења ученика на часовима и одморима, као и да су постигнућа на часовима добра и да је ученик Н. М. добро прихватио све савете; 3) активности у оквиру појачаног васпитног рада у оквиру стручним радом педагога-психолога 7, 14. и 18. октобра 2022. године, спроведене разговорима са родитељем и учеником; 4) активности у оквиру појачаног васпитног рада Тима за заштиту ученика 14. октобра 2022. године, спроведене одржавањем састанка Тима за безбедност на којем је анализирана ситуација и ученик Н. М. је одлуком тима у појачаном васпитном раду. Даље је наведено да су обављени разговори са родитељима 7, 11 и 18. октобра 2022. године када је извршена анализа ситуације и обављен саветодавни рад. У Извештају је наведено да је процена ефеката појачаног васпитног рада да је ученик Н. М. током периода појачаног васпитног рада показао спремност за сарадњу, тако да су примењене активности код њега показале резултате.

 

 1. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

 

 • Повереник за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету, имао је у виду наводе из притужбе и изјашњења, прилоге, као и антидискриминационе и друге домаће и међународне прописе.

 

Правни оквир

 • Повереник за заштиту равноправности је самосталан, независан и специјализован државни орган установљен Законом о забрани дискриминације са задатком да ради на сузбијању свих облика и видова дискриминације и остваривању равноправности у друштвеним односима. Надлежност Повереника за заштиту равноправности широко је одређена, у складу са међународним стандардима, како би се омогућило да делотворно и ефикасно остварује своју улогу. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере.[2]
 • Устав Републике Србије[3] забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости, психичког или физичког инвалидитета.[4]
 • Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације[5], којим је дискриминација дефинисана као свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а која се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, роду, родном идентитету, сексуалној оријентацији, полним карактеристикама, нивоом прихода, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу и чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима. Одредбама члана 12. забрањено је узнемиравање, понижавајуће поступање и полно и родно узнемиравање, које има за циљ или представља повреду достојанства лица или групе лица на основу њиховог личног својства, а нарочито ако се тиме ствара застрашујуће, непријатељско, деградирајуће, понижавајуће и увредљиво окружење. Закон у члану 22. прописује да свако дете, односно малолетник има једнака права и заштиту у породици, друштву и држави, без обзира на његова или лична својства родитеља, старатеља и чланова породице.
 • Одредбама члана 110. Закона о основама система образовања и васпитања[6] у установи образовања су забрањене дискриминација и дискриминаторско поступање, којим се на непосредан или посредан, отворен или прикривен начин, неоправдано прави разлика или неједнако поступа, односно врши пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лице или групе лица, као и на чланове њихових породица или њима блиска лица на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, статусу мигранта, односно расељеног лица, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, социјалном и културном пореклу, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, сметњи у развоју и инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима, као и по другим основима утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације. Ставом 3. овог члана прописано је да је установа дужна да предузме све мере прописане овим законом када се посумња или утврди дискриминаторно понашање у установи.
 • Правилником о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања[7] прописани су ближи критеријуми за препознавање облика дискриминације у установама образовања и васпитања од стране запосленог, детета, ученика или трећег лица. Одредбама члана 11. Правилника прописано је да узнемиравање и понижавајуће поступање постоји када су учесници у процесу образовања и васпитања, од стране других учесника у процесу образовања и васпитања, односно трећих лица, услед свог личног својства, у процесу образовања и васпитања или у вези са процесом образовања и васпитања, изложени дискриминаторском поступању, које има за циљ или представља повреду достојанства и којим се ствара осећај понижености, узнемирености или одбачености, шири страх или непријатељство, односно ствара понижавајуће и увредљиво окружење, а нарочито коришћењем погрдних имена, надимака и стереотипа којима се вређа њихово достојанство на основу личног својства. Одредбама члана 16. овог Правилника прописано је да дискриминација у области обезбеђивања безбедности деце, ученика, запослених и трећих лица, постоји ако установа, супротно забрани насиља, злостављања и занемаривања утврђеној законом, с обзиром на лично својство детета, ученика, запосленог и трећих лица, не обезбеђује исти ниво безбедности свој деци, ученицима, родитељима, односно старатељима и запосленима и трећим лицима у време боравка у установи и у току свих активности које установа организује.
 • Правилником о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности[8] прописано је поступање установе када се посумња или утврди дискриминаторно понашање, начини спровођења превентивних и интервентних активности, обавезе и одговорности детета, ученика, одраслог, родитеља, односно другог законског заступника, запосленог, трећег лица у установи, органа и тела установе и друга питања од значаја за заштиту од дискриминације. Правилником је, између осталог, прописана обавеза установе да Програмом превенције дискриминације и дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности одређује мере и активности којима се обезбеђује остваривање циљева превенције свих облика дискриминације и дискриминаторног поступања утврђених овим актом. Програм превенције је део школског програма и развојног плана, а конкретизује се годишњим планом рада установе. Даље, Правилником је прописано да се у установи интервенише у случајевима сумње или утврђеног вређања угледа, части или достојанства личности и дискриминаторног понашања, између осталог и из антициганистичких или других облика дискриминаторног понашања према лицу, а нарочито млађем, слабијем, према националној припадности.

 

Анализа навода из притужбе и изјашњења са аспекта антидискриминационих прописа

 

 • Имајући у виду предмет ове притужбе, задатак Повереника за заштиту равноправности у конкретном случају је да утврди да ли је ОШ …: својим поступањем или пропуштањем у поступку заштите од вршњачког насиља ставила у неповољнији положај ученике М. К, А. К. и ученицу М. К. на основу њихове припадности ромској националној мањини, као личног својства; као и да ли је ученику првог разреда М. К. ускратила да иде на ученичку екскурзију и у продужени боравак, на основу његове припадности ромској националној мањини.
 • Поводом навода притужбе о поступању установе у вези са вршњачким насиљем, увидом у наводе притужбе, изјашњења и достављене прилог неспорно је да је ученик првог разреда Н. М. 6. октобра 2022. године шутнуо ученика првог разреда М. К., као и да је школа тим поводом предузела одређене активности у складу са Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање[9] што је утврдила просветна инспекција. Даље, неспорно је да је мајка ученика М. К. и А. К. пријављивала насиље над њеном децом. Међу странама је спорно да ли је мајка пријавила насиље једном или четири пута, међутим неспорно је да га је пријављивала. Неспорна је и чињеница да је ученик М. К. учитељици и педагошкињи дао изјаву у којој је изјавио да су га старији ученици, чија имена не зна, вређали и називали „Циганином“. Увидом у наводе изјашњења и достављене прилоге, неспорно је и да је ученица осмог разреда М. К. (старија сестра ученика првог разреда М. К.) снимала телефоном догађај од 6. октобра 2022. године када је ученик Н. М. шутнуо њеног брата, као и да је установа утврдила да је на тај начин извршила повреду обавезе ученика због чега јој је појачан васпитни рад. Такође уз притужбу је достављен видео запис који је направила ученица осмог разреда М. К. догађаја од 6. октобра 2022. године, међутим нису достављени други докази који би поткрепили наводе притужбе да су ученици М. К. и А. К. изложени вршњачком насиљу због националне припадности, односно да су дискриминисани поступањем или пропуштањем установе да поступи на основу националне припадности.
 • Поводом конкретног догађаја од 6. октобра 2022. године у поступку који је вођен у школи и поводом којег је извршен инспекцијски надзор просветне инспекције, а увидом у записник просветне инспекције и изјава ученика (старијих ученика који су наговорили ученика Н. М. да шутне М. К. и девојчица из других одељења), неспорно је да је повод овог догађаја понашање ученика М. К. (конкретно његово понашање према сестри старијег ученика), а не његова национална припадност. Даље, Повереник је посебно ценио наводе из извештаја учитељице о понашању ученика првог разреда М. К. број 342/3/1-2022 од 11. октобра 2022. године који су цитирани у записнику о ванредном инспекцијском надзору просветне инспекције, да „су се ученици М. К. и Н. М. пре немилог догађаја дружили нормално на часовима и одморима и није било проблема“, што индиректно потврђује да национална припадност ученика М. К. није узрок догађаја од 6. октобра 2022. године.
 • Даље, увидом у остале доказе који су достављени уз изјашњење, а пре свега у изводе из електронског дневника, записника са састанка Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, неспорно је да наставно особље установе и други ученици имају примедбе на понашање и дисциплину ученика М. К, као и на понашање других ученика, као и да су ученик М. К. и још неки ученици установе у појачаном васпитном раду. Увидом у записник са састанка Тима за заштиту утврђено је да је у новембру 2022. године у школи било 14 ученика у појачаном васпитном раду, да су покренуте активности на превенцији понашања, изречене мере укора одељенског старешине или Одељенског већа, као и друге васпитно дисциплинске мере. Наведене прилоге Повереник је ценио као доказе да национална припадност ученика М. К. није повод поступања установе у ситуацијама у којима се он појављује као актер, односно да је установа поступала како у случају када је он актер вршњачког насиља тако и када су други ученици у питању. С обзиром на чињеницу да притужба није учинила вероватним постојање узрочно-последичне везе између било ког личног својства ученика М. К. и понашања других ученика, као и поступања школе, а да је школа доставила доказе којим поткрепљује наводе да је ученик М. К. више пута кршио правила понашања и реметио дисциплину, Повереник закључује да нема повреде права из Закона о забрани дискриминације.
 • Поводом навода да је ученица осмог разреда М. К. дискриминисана након што је телефоном снимала догађај од 6. октобра 2022. године, Повереник указује да уз притужбу нису достављени докази који би поткрепили наводе да је поступак против ње узрокован њеним личним својством. Повереник није анализирао да ли је поступање установе било педагошки адекватно и у складу са прописима када је ученици осмог разреда појачан васпитни рада јер је користила мобилни телефон да би прикупила доказе да је њен млађи брат изложен вршњачком насиљу, с обзиром да то није у надлежности Повереника већ просветне инспекције, која је у ванредном надзору и утврдила неправилности у овом поступку. Околност да су родитељи ученицу М. К. упутили да у случају да присуствује насиљу над својим млађим братом такав догађај снима мобилним телефоном, указује да су се родитељи прибојавали насиља над млађим сином.
 • Поводом навода притужбе да ученика М. К. седам месеци психички и физички злоставља ученик Н. М. – назива га „Циганином свакодневно, удара га у леђа ногом, пљује, псује му све по списку, као и мајку циганску“, Повереник указује да уз притужбу нису достављени докази који поткрепљују ове наводе. Наводи из изјашњења да мајка изјављује да друга деца вређају њену децу називајући их „Циганима“, као и да постоји изјава ученика А. К. да му друга старија деца говоре да је „Циган“ а не ученика Н. М. како је наведено у притужби; да мајка није посебно издвојила никог од других ученика, па ни ученика Н. М., као и да је школа „покренула да истражује, како би та друга деца такође била укључена у ПВР“ потврђује да је школи неспорно указано да друга деца вређају ученике М. К. и А. К. на основу националне припадности. Наводи из изјашњења да је школа „покренула да истражује, како би та друга деца такође била укључена у ПВР“ нису поткрепљени доказима. Такође, у складу са Правилником о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности у установи се интервенише у случајевима сумње или утврђеног вређања угледа, части или достојанства личности и дискриминаторног понашања, између осталог и из антициганистичких или других облика дискриминаторног понашања према лицу, а нарочито млађем, слабијем, према националној припадности. У вези са тим, школа је била обавезна да реагује већ приликом прве изјаве родитеља да су деца изложена вређању на основу националне припадности, поготово када су ученици М. К. и А. К. изјавио да их вређају старији ученици. Иако у изјашњењу школа наводи да ученици М. К. и А. К. нису прецизирали који старији ученици их називају „Циганима“, као и да је предузела „низ различитих активности развијања свести као и осетљивости ученика за препознавање свих облика насиља“, школа није доставила доказе о предузетим активностима ради обезбеђивања недискриминаторног, подстицајног, инклузивног и безбедног образовног окружења за све без обзира на лична својства.
 • У току поступка, Повереник за заштиту равноправности узео је у обзир и статистичке податке и резултате истраживања о положају Рома и Ромкиња у нашем друштву, односно о социјалној дистанци према њима. У истраживању „Перцепција ромске заједнице о дискриминацији“ сваки трећи испитаник (35%) сматра да однос према Ромима није исти као према другим грађанима, те да трећина анкетираних има јасан став о дискриминацији Рома. У истраживању Повереника „Однос грађана и грађанки према дискриминацији у Србији“ наведено је да грађани и грађанке на првом месту перципирају Роме као најугроженију групу (50% испитаника/ица), као и да је према овој категорији становништва изражена социјална дистанца. Такође, резултати Истраживања социјалних односа између етничких заједница у Србији Института за друштвене науке показују да највиши степен социјалне дистанце припадници српске националности исказују према припадницима ромске националне мањине (чак 65,6% испитаника не би прихватио припадника ромске националне мањине за суседа, а свега 28,5% испитаника би их прихватило за супружника). О положају Рома и Ромкиња у Србији говори и чињеница да је Република Србија донела Стратегију за социјално укључивања Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2022-2030. године у којој је наведено да се већина Рома и Ромкиња суочава са друштвеном искљученошћу и сиромаштвом и изложена је отвореној, а још чешће прикривеној дискриминацији.
 • С обзиром на све наведено, Повереник је мишљења да школа као установа образовања пропустила да поступа у случају сумње на постојање дискриминације на основу националне припадности након изјава ученика да их старији ученици називају „Циганима“, чиме није спречила да се код ученика створи осећај понижености, узнемирености или одбачености.
 • Поводом навода притужбе да је ученику М. К. забрањено да иде на екскурзију маја 2023. године и да долази у дневни боравак, Повереник указује да уз притужбу нису достављени докази који потврђују ове наводе, док се у изјашњењу оспоравају ови наводи да је ученику забрањен одлазак на екскурзију као и да је екскурзија одложена за 29. мај 2023. године, међутим нису достављени докази који поткрепљују наводе, као ни доказ да ли је ученик М. К. отишао на екскурзију (изјашњење је од 25. маја 2023. године, а допуна изјашњења од 26. јуна 2023. године). Поводом навода да је ученику М. К. забрањено да долази у продужени боравак у изјашњењу је наведено да је мајци „препоручено да дете не долази у на боравак, јер омета рад другој деци“, међутим нису достављени докази којима се поткрепљују наводи да је ученик М. К. реметио рад и дисциплину у продуженом боравку. У једном запису у електронском дневнику од 15. новембра 2022. године, наведено је да је М. К. остао после часова иако му је речено да иде кући и да је задиркивао другу децу из боравка, после чега су се гурали и рвали испред учионице, из које се може закључити да се догађај догодио у продуженом боравку. С обзиром да притужбом није учињено вероватним постојање узрочно-последичне везе између националне припадности или неког другог личног својства ученика М. К. и „препоруке“ да више не долази у продужени боравак и евентуалне забране одласка на екскурзију, Повереник је мишљења да у конкретном случају нема повреде права у смислу Закона о забрани дискриминације, што не искључује могућност да је у тим поступцима било неких других повреда права које нису у надлежности овог државног органа.
 • Увидом у наводе изјашњења и достављене прилоге, пре свега извода из електронског дневника и записника Тима за заштиту ученика, неспорно је да код ученика М. К. и А. К. постоји потреба за побољшањем понашања и поштовања дисциплине и начина комуникације са осталим ученицима. Међутим, Повереник указује да су запослени у установи професионалци и да школа као установа образовања и васпитања има законске обавезе да обезбеди подстицајно и безбедно окружење за целовити развој ученика, развијање ненасилног понашања и успостављање нулте толеранције према насиљу.
 • Повереник за заштиту равноправности истиче да све особе које су укључене у образовање, васпитање и пружање подршке ученицима треба заједнички да раде на изградњи узајамног поверења и сарадње, како би се осигурало пријатељско окружење у којем би се потребе ученика боље разумеле и уважавале. Из навода и притужбе и изјашњења може се закључити да је сарадња школе и мајке ученика М. К, А. К. и М. К. нарушена. Школа у изјашњењу наводи да је сарадња са родитељима отежана управо због њиховог субјективног приступа у решавању конфликта међу децом, као и да родитељи потпуно верују деци или су сагласни са њима. Из наведеног се закључује да постоји очигледно неповерење родитеља у добру намеру и објективност запослених у установи што је неопходан предуслов за успешну сарадњу родитеља и школе. С тим у вези, уколико стручна служба школе процени да јој је у конкретном случају ради остваривања ефикасне сарадње са родитељима потребна екстерна подршка, може је затражити од надлежног центра за социјални рад који у оквиру својих надлежности пружа услуге подршке породици и подршке родитељима. Такође, Повереник указује да се школа ради превазилажења изазова вршњачког насиља и подршке ученицима може обратити и Министарству просвете, школској управи и просветном саветнику, као и да затражи подршку у оквиру Мреже подршке инклузивном образовању коју је основало Министарства просвете.

С обзиром да се у конкретном случају ради о деци из посебно осетљиве и дискриминацији често изложене групе, заједнички је задатак и установе и родитеља да изналазе адекватне начине како би се за ученике створило повољно окружење за развој њихових пуних потенцијала. У конкретном случају, школа као установа образовања и сви запослени, а пре свега стручна служба и директор као одговорно лице, имају већи степен одговорности да посебну пажњу посвете сарадњи са породицом, укључивању родитеља ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и да укључе све релевантне актере из локалне заједнице и шире друштвене средине који могу допринети остваривању циљева образовања и васпитања.

 • С обзиром на све наведено, Повереник је мишљења да је Основна школа … ставила у неповољнији положај малолетне М. К. и А. К. на основу њиховог личног својства – националне припадности, тако што је пропустила да предузме превентивне мере и активности у случају сумње на дискриминаторно понашање након изјава ученика да их старији ученици вређају и називају „Цигани“, док у случају вршњачког насиља од 6. октобра 2022. године, забране одласка на екскурзију и присуства у продуженом боравку није утврђено да је школа повредила одредбе Закона о забрани дискриминације.

 

 1. МИШЉЕЊЕ

 

Основна школа … ставила је у неповољнији положај ученике М. К. и А. К. на основу личног својства национална припадност, на тај начин што је пропустила да предузме превентивне мере и активности у случају сумње на дискриминаторно понашање након изјава ученика да их старији ученици вређају и називају „Цигани“, чиме је повредила одредбе члана 12. у вези са чланом 22. Закона о забрани дискриминације.

Поводом навода притужбе да су ученик М. К. и ученица М. К. дискриминисани у поступку поводом догађаја од 6. октобра 2022. године, није утврђено да је Основна школа … дискриминисала ученике на основу неког њиховог личног својства.

Поводом навода притужбе да је ученику М. К. забрањено да оде на екскурзију 11. маја 2023. године и да остаје у продуженом боравку, није утврђено да је Основна школа … дискриминисала ученика М. К. на основу припадности ромској националној мањини, као личног својства.

 

 1. ПРЕПОРУКА

 

 

Повереник за заштиту равноправности препоручује Основној школи … , да:

 • У школској 2023/2024. години планира и предузима мере и активности на подстицању и очувању основних вредности попут другарства, хуманости и солидарности, међусобног уважавања и толеранције у циљу стварања безбедног окружења, развијања ненасилног понашања и успостављања нулте толеранције према насиљу, посебно са акцентом на положај ученика ромске националности и отклањање стереотипа и предрасуда о ромској популацији код ученика и запослених у школи;
 • Убудуће у оквиру својих активности не крше законске прописе о забрани дискриминације.

 

Потребно је да Основна школа … обавести Повереника за заштиту равноправности о планираним мерама у циљу спровођења ове препоруке, у року од 30 дана од дана пријема мишљења са препоруком.

Сагласно члану 40. Закона о забрани дискриминације, уколико Основна школа … не поступи по препоруци у року од 30 дана, биће донето решење о изрицању мере опомене, против којег није допуштена жалба, а за случај да ово решење не спроведе, Повереник за заштиту равноправности може о томе обавестити јавност.

Против овог мишљења са препоруком није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

[1] „Службени гласник РС”, број 22/09 и 52/2021

[2] члан 33. Закона о забрани дискриминације

[3] „Службени гласник РС”, број 98/06 и 115/21

[4] члан 21. Устава Републике Србије

[5] члан 2.

[6] „Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/2021

[7] „Службени гласник РС“, бр. 22/2016

[8] „Службени гласник РС“, бр. 65/2018

[9] „Службени гласник РС“, бр. 46/2019 и 104/2020

 

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-icon317-23 Притужба због дискриминације на основу националне припадности у области образовања Download


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top