Vodič za samozastupanje građana

Komitet pravnika za ljudska prava izradio je „Vodič za samozastupanje građana“ koji ima za cilj da olakša građanima dobijanje najosnovnijih informacija o ponašanju pred sudom, postupku i pravnim institutima koji se koriste u parnici, kao i pred nezavisnim institucijama. Vodič može biti od pomoći sudovima da što efikasnije vode postupke koji su često otežani zbog nepostojanja zastupnika-advokata u postupku, ali i drugim državnim organima kojima se obraćaju građani za pomoć ili informacije o postupcima koje vode ili planiraju da vode.

“Vodič za samozastupanje građana” izrađen je u sklopu programa Multidonatorskog fonda za podršku sektora pravde u Srbiji – MDTF, koji podržava aktivnosti Ministarstva pravde i pravosuđa za poboljšanje pristupa pravdi u Republici Srbiji.


Vodič za samozastupanje građana možete preuzeti na sledećem linku:Download


Vodič “Prvi put na sudu i prvi put u sudu” na srpskom jeziku možete preuzeti na sledećem linku:Download


Vodič “Prvi put na sudu i prvi put u sudu” na albanskom jeziku možete preuzeti na sledećem linku:Download


Vodič “Prvi put na sudu i prvi put u sudu” na bugarskom jeziku možete preuzeti na sledećem linku:Download


Vodič “Prvi put na sudu i prvi put u sudu” na mađarskom jeziku možete preuzeti na sledećem linku:Download


Vodič “Prvi put na sudu i prvi put u sudu” na rumunskom jeziku možete preuzeti na sledećem linku:Download


Print Friendly, PDF & Email
back to top