Upućena preporuka Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje

 

Povodom problema sa kojim se susreću trudnice, porodilje i žene koje planiraju trudnoću kojima se ne uplaćuju doprinosi za zdravstveno osiguranje, u pogledu ostvarivanja zdravstvene zaštite, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić sastala se sa direktorom Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Aleksandrom Vuksanovićem i njegovim saradnicima. Poverenica je ukazala na zakonske propise koji zabranjuju diskriminaciju ove kategorije žena i na potrebu da Fond postupi po preporuci koju mu je Poverenica uputila. U razgovoru je konstatovano da se radi o ozbiljnom problemu jer su trudnice, porodilje i žene koje planiraju trudnoću kojima se ne uplaćuju doprinosi za zdravstveno osiguranje stavljene u neravnopravan položaj u pogledu mogućnosti ostvarivanja zdravstvene zaštite. Direktor je obavestio poverenicu da se sa ovim problemom Fond susreće već duži niz godina, da se radi njegovog rešavanja bezuspešno obraćao Ministarstvu zdravlja i da se problem može suštinski prevazići odgovarajućim izmenama zakonskih propisa. Dogovoreno je da poverenica što pre održi zajednički sastanak sa direktorom Fonda i predstavnicima Ministarstva zdravlja kako bi se pronašlo trajno rešenje problema i sprečila dalja diskriminacija u pogledu ostvarivanja zdravstvene zaštite onih trudnica, porodilja i žena koje planiraju trudnoću kojima se ne uplaćuju doprinosi.

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top