Svetski dan Roma

Romska deca u izmeštenim odeljenjima, vršnjačko nasilje nad romskom decom, ukidanje predmeta romski jezik, naglašavanje nacionalne pripadnosti izvršilaca krivičnih dela ako su romske nacionalnosti – ovo su samo neki od primera medijskih izveštavanja o Romima tokom prošle godine. Prema podacima koje je sakupio Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, od ukupnog broja priloga o pripadnicima različitih nacionalnih manjina, čak trećina se odnosila na Rome, i to mahom povodom napada, otvorenih poziva na netrpeljivost i raznih incidenata. Slika koju formiraju mediji je slika koja se kasnije formira u svesti građana, i zato je neophodno javnost upoznati i sa dobrim primerima. Među Romima i Romkinjama su i oni koji završavaju fakultete, odlični su studenti i studentkinje, društveno su aktivni, ekonomski samostalni i uspešni u svojim profesijama. Hajde da pronađemo te primere i predstavimo ih na najbolji način. Hajde da afirmišemo potencijale Roma i Romkinja, da ukažemo na njihov doprinos ovom društvu, i da pokažemo da postoje Romi koji su uspeli da prevaziđu ogromne prepreke i ostvare svoje ciljeve. Neka služe za uzor romskoj deci i svima nama.
80% Roma i Romkinja kaže da nisu osetili pozitivne efekte dosadašnjih mera i aktivnosti za unapređenje položaja Roma, i dalje se osećaju diskriminisanim u svim oblastima. Zato Svetski dan Roma treba dodatno da nas podseti da smo kao društvo odgovorni da svakom romskom detetu omogućimo da živi u društvu u kome će moći da ostvari svoje talente, znanja i sposobnosti. Jedino zajedničkim naporima u borbi protiv stereotipa, predrasuda i diskriminacije i rešavanjem problema sa kojima se Romi susreću kao primarnog političkog i demokratskog pitanja, uspećemo da postignemo cilj koji smo sebi kao društvo zadali.

Print Friendly, PDF & Email
back to top