Srbija ponovo u Bordu Ekvineta

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti po drugi put je u Bordu direktora Evropske mreže tela za ravnopravnost koja okuplja 41 instituciju iz 31 evropske države, a čije sedište je u Briselu. Naime, na godišnjoj skupštini održanoj 9. oktobra 2015. pomoćnica poverenice Kosana Beker, ponovo je izabrana za članicu Izvršnog odbora EKVINET-a. Time su institucija Poverenika ali i država Srbija, dobile svojevrsno priznanje za napore koje ulažu ka postizanju pune ravnopravnosti svih manjinskih, marginalizovanih i ranjivih grupa. Na istoj skupštini, u članstvo EKVINET-a primljeni su Austrijski ombudsman za osobe sa invaliditetom , Hrvatska pravobraniteljica za osobe sa invaliditetom, kao i Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore.

Print Friendly, PDF & Email
back to top