Socijalna pravda – saopštenje

Bez socijalne pravde nema napretka

U danu kada Srbija i svet obeležavaju Međunarodni dan socijalne pravde, principi na kojima se ona zasniva – poštenje, jednakost, uvažavanje različitosti, ne treba da budu samo pojmovi koji se koriste određenog datuma.

Naprotiv, svaka država i njeni građani, pored demokratije i slobode, svoj razvoj i napredak temelje upravo na osnovama pravičnosti, solidarnosti i međusobne odgovornosti.

Socijalna pravda nije ni merna jedinica ni uslov evrointegracije Srbije. Socijalna pravda u svojoj suštini znači samo jedno: da svi ljudi imaju uslova da žive dostojanstveno. Uprkos teškoj ekonomskoj situaciji i u Srbiji i u svetu, ne treba zaboraviti da je osoba koja živi u siromaštvu zapravo diskriminisana jer ne uživa osnovna ljudska prava. Zato borba protiv siromaštva treba da predstavlja dugoročan cilj države Srbije i svih njenih građanki i građana.

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI dr Nevena Petrušić

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top