Skupu u Berlinu o ejdžizmu i sprečavanju diskriminacije starih

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković učestvovala je u Berlinu na skupu posvećenom borbi protiv ejdžizma i diskriminacije starijih, koji su organizovali Evropska mreža tela za ravnopravnost (EQUINET), Ejdž Platforma Evropa (AGE Platform Europe) i Federalna agencija za borbu protiv diskriminacije Nemačke (FADA).

Poverenica je ukazala da je starenje globalni problem Evrope sa kojim je suočena i  Srbija, što postavlјa izazov na koji treba naći adekvatan odgovor što pre, kako bi se prevenirali brojni problemi. Društvene okolnosti u kojima se nalaze sve evropske zemlјe, pokazuju da starije građane i građanke ne treba posmatrati na bilo koji drugi način osim kao vredan resurs koji može dati veliki doprinos zajednici, zbog čega bi inkluzija starijih trebalo da bude na samom vrhu prioriteta prilikom formiranja javnih politika širom Evrope, istakla je Janković.

Govoreći o situaciji u Srbiji iz ugla prakse institucije, poverenica je navela da je diskriminacija na osnovu starosnog doba prisutna u svim oblastima i da je poslednjih godina drugi osnov diskriminacije po broju pritužbi. Istraživanja koja su Poverenik za zaštitu ravnopravnosti i Crveni krst Srbije sproveli u urbanim i ruralnim sredinama u našoj zemlјi, pokazala su da su najveći problemi starih nedovolјna dostupnost usluga, pre svega zdravstvene i socijalne zaštite, kao i drugih javnih usluga, uklјučujući i transport, veliki broj fizičkih i ekonomskih barijera, kao i uvrežene predrasude i stereotipi. Upravo na osnovu sagledavanja stanja i imajući u vidu podatak da je svaki peti građanin Srbije stariji od 65 godina, naša institucija u svojim godišnjim izveštajima, među brojim preporukama nosiocima javne vlasti za preduzimanje mera i aktivnosti u cilјu pobolјšanja položaja svih društvenih grupa, čitav set preporuka posvećuje pobolјšanju kvaliteta života starijih lјudi u Srbiji, navela je Janković.

Na otvaranju su, pored ostalih, govorili direktor odelјenja za antidiskriminaciju i pitanja Roma Evropske Komisije Sabolč Šmit i politički direktor Ejdž Platforme Evropa Macej Kuharčuk, a konferenciji prisustvuje više od 80 predstavnika iz 31 evropske države.

Print Friendly, PDF & Email
back to top