Satanak poverenice Janković sa predstavnicom USAID-a

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković sastala se direktorkom USAID-ove Kancelarije za demokratski razvoj Laurom Pavlović sa kojom je razgovarala o nastavku saradnje  kroz projekte zaštite i unapređenja ravnopravnosti a u cilјu suzbijanja sterotipa i podizanja svesti o štetnosti diskriminacije.

Tokom sastanka je istaknuto da bi akcenat buduće saradnje trebalo da bude na mladima naročito u oblasti obrazovanja  kao i njihovoj motivaciji da stečenu digitalnu pismenost  iskoriste na najbolјi način za učenje. Poverenica Janković je ukazala da treba raditi i na razvoju  potencijala žena u ruralnim podrčjima kao i njihovom aktivnijem uklјučivanju u poltiku.

Direktorka USAID-ove Kancelarije za demokratski razvoj Laura Pavlović  izrazila  je podršku instituciji Poverenika u  dalјem jačanju tolerantnog društva  ističući da USAID-a  kroz različite programe pomaže osnaživanju institucija i vladavine prava u Srbiji.

Print Friendly, PDF & Email
back to top