Sastanak sa delegacijom OEBS-a

Poverenica Nevena Petrušić razgovarala je sa članovima delegacije Visokog komesara Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju za nacionalne manjine, koju je predvodio viši savetnik Aleksandar Hag. Poverenica je predstavnike OEBS-a upoznala sa aktivnostima institucije. Članovi delegacije su posebno bili zainteresovani za rad Poverenika za zaštitu ravnopravnosti u sferi suzbijanja diskriminacije po osnovu nacionalne pripadnosti i etničkog porekla. Izražena je spremnost da OEBS podrži razvijanje saradnje Poverenika sa Savetima nacionalnih manjina. Sastanku su prisustvovali i pomoćnica poverenice Ljiljana Lončar, pravni savetnik Visokog komesara Vilijam Romans i predstavnik za projekte Šon Mekgrivi.

Print Friendly, PDF & Email
back to top