Sastanak poverenice Janković i ministra Đorđevića

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević bio je u prvoj zvaničnoj poseti Povereniku za zaštitu ravnopravnosti od kada je preuzeo dužnost. Poverenica Brankica Janković i ministar Zoran Đorđević razgovarali su o stanju u ostvarivanju ravnopravnosti u društvenim odnosima.

S obzirom na društveni značaj zabrane diskriminacije i unapređivanja rodne ravnopravnosti, ministar je istakao važnost formiranja Sektora koji će se baviti ovim pitanjima i naglasio da će jedna od značajnih aktivnosti u ovoj oblasti, pored ostalog, biti praćenje, analiza efekata i predlaganje mera za unapređenje rodne ravnopravnosti, kao i socijalne uključenosti porodica i pojedinaca.

Imajući u vidu preporuke date u Godišnjem izveštaju Poverenika za zaštitu ravnopravnosti,  poverenica Janković pozdravila je formiranje posebne organizacione jedinice i podizanje veoma značajne društvene teme kao što je rodna ravnopravnost na nivo sektora i izrazila očekivanje da će ministarstvo u narednom periodu pojačati aktivnosti u ovoj oblasti. Poverenica je podsetila da su najdiskriminisanije grupe u Srbiji žene, osobe sa invaliditetom i stariji, kao i da je diskriminacija najrasprostranjenija u oblasti rada i zapošljavanja.

Tokom sastanka, posebna pažnja posvećena je i položaju osoba sa invaliditetom. Poverenica Janković je ukazala na preporuke mera i druge aktivnosti koje je Poverenik preduzeo u prethodnom periodu, a koje se odnose na unapređenje ravnopravnosti ove osetljive društvene grupe, dok je ministar Đorđević, u tom smislu, najavio posvećenost ministarstva ovom važnom pitanju, uz očuvanje i unapređenje Sektora za osobe sa invaliditetom.

U razgovoru je posebna pažnja posvećena i dosadašnjim aktivnostima na izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije, u skladu sa preporukama Evropske komisije i preuzetim obavezama Republike Srbije u pretpristupnim pregovorima za članstvo u EU.

Jedna od ključnih tema na sastanku, bila je i uloga ministarstva u sprečavanju nasilja nad ženama, kao i o potrebi efikasnijeg suzbijanja diskriminacije, i o budućim zajedničkim aktivnostima u oblasti edukacije zaposlenih u Inspektoratu rada.

Print Friendly, PDF & Email
back to top