Saopštenje povodom velikog broja migranata koji prolaze kroz Srbiju

Povodom Svetskog dana izbeglica, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković skreće pažnju javnosti na više nego težak položaj hiljada migranata koji prolaze kroz Srbiju. Broj ljudi, žena i dece koji beže iz ratnih područja sa Bliskog istoka i iz Afrike, poslednjih nedelja se dramatično povećava, zbog čega je, kako ističe poverenica, neophodno da svi pokažemo veću solidarnost. Prema njenoj oceni, veoma su zabrinjavajuće najave o načinu na koji bi migranti i tražioci azila bili sprečeni da iz Srbije ulaze na teritoriju susedne države. Podizanje zidova i ograda sigurno ne može rešiti ovaj problem, već ozbiljno dovesti u pitanje osnovna ljudska prava. Istovremeno, poverenica izražava nadu da će nadležni organi, u saradnji i uz pomoć država EU i međunarodnih organizacija, naći načine kako bi se ovakva situacija što pre prevazišla.

Print Friendly, PDF & Email
back to top