Saopštenje povodom Svetskog dana Roma

Povodom 8. aprila, Svetskog dana Roma poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić čestita Romima i Romkinjama praznik i skreće pažnju na činjnicu da je položaj romske nacionalne manjine i dalje je loš i da su Romi najdiskriminsanija grupa u Srbiji.

„Imala sam priliku da se lično uverim u to kako živi 21 romska porodica u naselju Reva u Krnjači koje sam juče posetila. Ti ljudi već šest godina žive u uslovima ispod svakog minimuma, u kontejnerima za koje su im još 2009. godine rekli da su privremeno rešenje, bez ikakve infrastrukture, bez osnovnih uslova za održavanje higijene, bez toaleta. Jedini izvor vode koji imaju je česma na otvorenom, ispred dva reda kontejnera, koja je zimi neupotrebljiva jer se voda zbog niskih temperatura zaledi. Apsolutno su nedopustivi uslovi u kojima ti ljudi žive, u naselju koje je samo nekoliko kilometara udaljeno od centra Beograda”, istakla je poverenica Petrušić i pozvala nadležne da bez odlaganja poboljšaju njihove životne uslove.

Romi su često izloženi otvorenom i rasprostranjenom govoru mržnje, a diskriminacija prema Romima najviše je izražena u oblasti obrazovanja, zapošljavanja, zdravstvene zaštite i stanovanja.

„Romska deca su i dalje diskriminisana u obrazovanju, a prethodnih godina su zabeleženi slučajevi segregacije romske dece u obrazovanju. Podaci da samo 6% dece iz romskih naselja uzrasta od 3-4 godine pohađa programe predškolskog obrazovanja, da 69% dece iz romskih naselja pohađa prvi razred osnovne škole, a svega 22% srednji, su alarmantni i više nego zabrinjavajući. Poražavajući su i podaci koji pokazuju i da je očekivana dužina trajanja života Roma u Srbiji za 12,4 godine kraća u odnosu na stanovništvo Srbije”, navela je poverenica Petrušić.

Koliko je romska populacija u nepovoljnom položaju pokazuje i činjenica da Poverenik za zaštitu ravnopravnosti petu godinu zaredom najveći broj pritužbi dobija upravo zbog diskriminacije na osnovu pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini. Sve strateške parnice koje je Poverenik pokrenuo u toku 2014. godine odnose se na diskriminaciju Roma, kao i krivične prijave koje su podnete zbog postojanja osnova sumnje da je izvršeno krivično delo izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti prema romskoj nacionalnoj manjini.

Poverenica ukazuje da je potrebno angažovanje svih društvenih aktera kako bi se unapredio položaj romske nacionalne manjine, koja je još uvek izložena svim vidovima diskriminacije. Svi moramo shvatiti i prihvatiti da su Romi građani i građanke ove države kojima pripadaju ista prava, da su to naše komšije, koji treba da žive zajedno sa nama, a ne izolovano pored nas.

Print Friendly, PDF & Email
back to top