Saopštenje povodom nejednakih zarada muškaraca i žena za isti posao

Poštujući svaku vrstu zalaganja za ravnopravnost muškaraca i žena, a na koju je skrenuo pažnju prvi potpredsednik Vlade Ivica Dačić, kao nadležna institucija, ukazujemo da zakonodavni okvir koji štiti načelo ravnopravnosti i zabranjuje svaku vrstu diskriminacije već postoji u Republici Srbiji. Pre svega, Zakon o zabrani diskriminacije izričito zabranjuje diskriminaciju u oblasti rada i propisuje pravo na jednaku naknadu za rad jednake vrednosti. Takođe, pravna zaštita u ovoj oblasti propisana je i odredbama Zakona o radu i drugih zakona, kao i međunarodnim sporazumima i konvencijama koje je Srbija ratifikovala.

 

Praksa svih evropskih institucija za ravnopravnost ukazuje da ovaj problem postoji i u mnogo razvijenijim evropskim zemlјama, ali i da je izuzetno teško dokazati nejednakost u  zaradama muškaraca i žena za isti rad. Uzrok tome je, pre svega, netransparentnost podataka o sistemu zarada i nepristupačnost informacija o dodacima, bonusima i nagradama koje su od klјučnog značaja za utvrđivanje diskriminacije u ovoj oblasti. Žene često i ne znaju da su za isti posao manje plaćene od svojih kolega.

Zbog svega navedenog, mali je broj pritužbi podnetih Povereniku za zaštitu ravnopravnosti zbog nejednakih zarada, što ne znači da ovakva praksa ne postoji. Upravo zbog toga, Poverenik će u narednom periodu objaviti publikaciju „Kako pripremiti slučaj u oblasti nejednakih zarada“ koju su izradili pravni stručnjaci iz evropskih institucija za ravnopravnost iz 20 država, uklјučujući i Srbiju.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković kontinuirano upozorava javnost da su nejednake zarade za isti rad posledica diskriminacije žena, a ne nedostatka propisa. Stoga je važno da se zajedničkim snagama, uklјučujući sve političke i društvene aktere, borimo za punu primenu ustavnog principa ravnopravnosti i dosledno poštovanje antidiskriminacionih propisa.

Print Friendly, PDF & Email
back to top