Saopštenje povodom Međunarodnog praznika rada

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković saopštava da je Međunarodni praznik rada prilika da se uz čestitke podseti i na probleme u vezi sa ostvarivanjem ovog prava, jer dostojanstven život od sopstvenog rada i poštovanje prava radnika i radnica, predstavljaju osnovni postulat načela jednakosti u radnim odnosima, ali i zadatak za celo naše društvo.

Tržište rada je oblast u kojoj je diskriminacija najzastupljenija već godinama i pritužbe pokazuju da postoji široka lepeza kršenja prava na ravnopravnost u ovoj sferi. Pored žena a naročito porodilja, zatim starijih, osoba sa invaliditetom, u najugroženije društvene grupe spadaju siromašni građani i građanke koji neretko prihvataju nehumane uslove rada, ali i mladi koji napuštaju Srbiju u potrazi za poslom. Takođe, među čestim osnovima za diskriminaciju na radu, nalaze se i zdravstveno stanje i sindikalna pripadnost.

Osim što predstavlja kršenje ljudskih prava, diskriminacija u oblasti radnih odnosa ima i negativne posledice na ukupan ekonomski napredak, jer povećava broj siromašnih i socijalno isključenih, te je upravo njeno suzbijanje uslov za društveni prosperitet i rast životnog standarda. Imajući ovo u vidu, organi vlasti, a naročito kreatori politika koje se odnose na zapošljavanje, moraju intenzivirati aktivnosti u cilju efikasnije zaštite prava zaposlenih.

Poverenica Janković podseća da je, u skladu sa tim ciljem, Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu podnela Inicijativu za izmene ili stavljanje van snage zakona kojim je zabranjeno zapošljavanje u javnom sektoru, imajući u vidu posledice funkcionisanja službi u oblasti zdravlja, prosvete, socijalne zaštite, brige o deci, nauke i kulture.

Istovremeno, poverenica najavljuje da će na Međunarodni dan tolerancije, podneti Narodnoj skupštini Poseban izveštaj o diskriminaciji u oblasti rada i zapošljavanja, gde će biti detaljno prikazani svi relevantni podaci, ali i preporuke za unapređenje ravnopravnosti u ovoj oblasti.

Print Friendly, PDF & Email
back to top