Saopštenje povodom Međunarodnog dana devojčica

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković čestitala je 11. oktobar, Međunarodni dan devojčica, koji se obeležava s cilјem da se skrene pažnja na značaj prava na ravnopravnost dečaka i devojčica.

„Ovo je prilika da ukažemo na činjenicu da se devojčice tokom odrastanja i dalјe suočavaju sa stereotipnim i patrijarhalnim ulogama žena i muškaraca, zbog čega obrazovanje mora da ima veoma značajnu ulogu u njihovoj razgradnji, kao i podsticanju devojčica da razvijaju svoje potencijale. Istovremeno, naša država ima dobar pravni okvir kada je reč o pravima deteta, ali se devojčice još uvek suočavaju sa preprekama u oblasti obrazovanja, zdravstvene zaštite, češće su diskriminisane, izložene nasilјu, a u pojedinim društvenim grupama još postoji tradicija ugovorenih brakova“, istakla je poverenica Janković.

Poverenica je naglasila da, prema podacima različitih relevantnih istraživanja, mladi u Srbiji često imaju pogrešnu percepciju o rodno zasnovanom nasilјu, te veliki broj i dečaka i devojčica smatra da je nasilјe u nekim situacijama opravdano.

Neophodno je u najranijem uzrastu učiti decu o štetnosti diskriminacije i nasilјa i posledicama koje ovakva ponašanja imaju na razvoj deteta i formiranje zdrave ličnosti, ali i zdravog društva, zaklјučila je poverenica Janković.

poverenica BJ
Print Friendly, PDF & Email
back to top