Saopštenje povodom diskriminatornog uslova za konkurs za dodelu stipendija

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković saopštava da se u pozivu za dodelu stipendija koje je objavilo Ministarstvo prosvete, kao uslov ne može zahtevati lekarsko uverenje kojim se potvrđuje da kandidat/kinja ne boluje od neke zarazne bolesti, uključujući i testiranje na HIV. Naime, u pozivu za prijavljivanje za dodelu stipendija za školsku 2016/17. godinu u okviru projekta “Svet u Srbiji” koje je raspisalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao jedan od uslova se navodi da kandidat “mora da poseduje uverenje kojim potvrđuje da ne boluje od neke zarazne bolesti, uključujući i HIV test”.

Ustav Srbije, kao i brojni međunarodni i domaći pravni propisi zabranjuju diskriminaciju na osnovu zdravstvenog stanja, ističe poverenica Janković i ocenjuje da je postavljanje ovakvog uslova diskriminatorno. Poverenica takođe podseća i da osobe koje žive sa HIV-om predstavljaju jednu od najviše stigmatizovanih društvenih grupa u Srbiji i da se svakodnevno susreću sa diskriminacijom, isključivanjem i odbacivanjem.

Zbog svega ovoga, poverenica Janković preporučiće Ministarstvu da iz teksta poziva izostavi ovaj uslov.

Print Friendly, PDF & Email
back to top