Saopštenje povodom diskriminatorne preporuke Saveza udruženja taksista Srbije

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić najoštrije osuđuje diskriminatornu preporuku Saveza udruženja taksista Srbije da taksisti ne prevoze azilante, ocenjujući da je ona još jedan pokazatelj koliko je ksenofobija pristuna u Srbiji.

“Na žalost, preporuka predsednika Saveza udruženja taksista Srbije da taksisti ne voze azilante jer mogu da zapadnu u neprijatnu situaciju sa policijom koja zbog toga može da im oduzme vozila i pokrene prekršajni postupak, samo potvrđuje ono što Poverenik za zaštitu ravnopravnosti konstantno isitče, a to je zabrinjavajući odnos građana Srbije prema azilantima, nevoljnicima koji su došli iz ratova zahvaćenih afričkih zemalja i sa Blisog istoka”, rekla je poverenica Petrušić.

Istraživanja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti pokazuje da je socijalna distanca građana Srbije prema azilantima veoma velika, kao i da brojni stereotipi i predrasude ponižavaju i vređaju dostojanstvo azilanata, otvoreno izražavaju ksenofobiju i stvaraju neprijateljsko okruženje prema jednoj tako osetljivoj i ranjivoj grupi, koja živi u izuzetno teškim uslovima.

Poverenica Petrušić podseća sve da je diskriminacija u Srbiji zakonom zabranjena i da konkretno Zakon o zabrani diskriminacije u članu 17 upravo odbijanje pružanja javnih usluga prepoznaje kao obilk diskriminacije. Zato poziva taksiste da azilantima pod jednakim uslovima pružaju uslugu prevoza. Poverenica ukazije na dužnost policije da odnos prema azilantima i onima čije usluge koriste bude u skladu sa propisima Srbije. Potrebno je praviti jasnu razliku između onih koji na legalan način pružaju usluge azilantima i onih koji učestvuju u trgovini ljudima i drugim protivpravnim delima.

Print Friendly, PDF & Email
back to top