Saopštenje povodom dana borbe protiv nasilja nad starijima

Povodom 15. juna, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad starijima, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković ističe da godine ne smeju da budu prepreka za dostojanstven i bezbedan život. Međutim, svedoci smo da je nasilje nad starijima prisutno u našem društvu, iako najčešće ostaje sakriveno u okviru porodice, dok do javnosti dopire uglavnom putem medija, i to kada poprimi ekstreman oblik.

Rezultati nedavnog istraživanja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti povodom uspostavljanja indikatora, pokazuju, pored ostalog, da je skoro polovini ispitanih koji imaju 85 i više godina, otežan pristup zdravstvenim ustanovama, a da se skoro trećina starijih od 75 godina, suočava sa barijerama prilikom kretanja ulicom, korišćenjem javnog prevoza ili javnih površina.

“Da bi se stariji zaštitili od zlostavljanja i nasilja, veoma je važna stalna edukacija zaposlenih u sistemu socijalne i zdravstvene zaštite,  policije, pravosudnog sistema. Značajna je i uloga civilnog sektora koji posebnu pažnju treba da posveti aktivnostima za smanjenje socijalne isključenosti i izolacije starijih osoba, jer su to faktori rizika od nasilja” naglašava poverenica.

Ključni segment prevencije nasilja nad starima, ali i odnosa poštovanja i razumevanja, treba da bude obrazovni sistem gde će se, pored ostalog, mlađe generacije odgajati u duhu međugeneracijske solidarnosti i tolerancije, zaključuje poverenica Janković.

Повереник за заштиту равноправности
Print Friendly, PDF & Email
back to top