PREDSTAVLjENI IZVEŠTAJ I ISTRAŽIVANjE O DISKRIMINACIJI U OBLASTI RADA I ZAPOŠLjAVANjA

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković predstavila je Poseban izveštaj o diskriminaciji u oblasti rada i zapošljavanja i istraživanje o diskriminaciji na tržištu rada, izrađenih povodom desetogodišnjice rada institucije. Ona je istakla da se oblast rada i zapošljavanja već deset godina nalazi u vrhu po broju podnetih pritužbi, što je bio podsticaj da se izradi sveobuhvatna analiza kako bi se utvrdili ključni problemi koji dovode do kršenja prava na dostojanstven rad, zaradu i jednak tretman u ovoj oblasti i definisale smernice za njihovo rešavanje. Ovaj izveštaj je u decembru 2019. godine predat Skupštini Republike Srbije.

Istraživanje „Diskriminacija na tržištu rada“, koje je sproveo Poverenik za zaštitu ravnopravnosti uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ, pokazalo je da među anketiranima postoji percepcija da je diskriminacija veoma izražena, kako se izjasnilo 92% poslodavaca, 86% nezaposlenih i 84% zaposlenih. S druge strane, lično iskustvo diskriminacije u njenom pravom značenju neravnopravnog tretmana zbog nekog ličnog svojstva, iskusila je oko jedna trećina anketiranih. Oni kao najčešće razloge za to navode članstvo u političkim organizacijama, starosno doba, pol i bračni i porodični status.

Poverenica je predstavila i najvažnije preporuke proistekle iz izveštaja i istraživanja koje imaju cilj da što više aktera na tržištu rada – poslodavaca, sindikata i institucija, planski i sinhronizovano deluje kako bi se kroz poštovanje ljudskih prava svih, a naročito osetljivih društvenih kategorija stanovništva, unapredilo stanje u oblasti rada i zapošljavanja, povećao životni standard i građana i smanjio osećaj opšte obespravljenosti. U izveštaju se takođe navodi da je neophodno obezbediti efikasnije mehanizme kontrole poštovanja propisa, kao i postupanje u radnim sporovima, dok u isto vreme treba promovisati model odgovornog društvenog poslovanja, inkluzije, ravnopravnosti i nediskriminacije.

Ambasador Republike Nemačke u Srbiji Tomas Šib rekao je da je diskriminacija štetna po zemlju, društvo i privredni razvoj, zbog čega se protiv nje mora boriti, istakavši pri tome ulogu institucije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Na skupu su govorili i Petar Antić iz GIZ-a, sociolog Gradimir Zajić, direktorka Centra za istraživanje javnih politika Tatjana Jakobi, Mario Reljanović iz Instituta za uporedno pravo i Tatjana Prijić, v.d. pomoćnice u Povereniku za zaštitu ravnopravnosti.

Print Friendly, PDF & Email
back to top