Predstavljanje rezultata istraživanja o digitalnoj uključenosti starijih

Korišćenje digitalnih usluga mora biti opciono i funkcionalno prilagođeno starijima, jer će u suprotnom veliki broj naših sugrađana i sugrađanki biti diskriminisan, odnosno isključen iz društvenih tokova, istakla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković na konferenciji održanoj povodom predstavljanja publikacija “Starenje i digitalna uključenost” i „Vodič za korišćenje e-usluga“ koje su izdali Crveni krst Srbije i Institut društvenih nauka, uz podršku Populacionog fonda Ujedinjenih nacija UNFPA.

Ako imamo u vidu podatke istraživanja koje je prethodilo izdavanju ovih publikacija, da čak 43% starijih nikada nije koristilo internet, da samo 9% starijih u ruralnim područjima ima pametni telefon, kao i da ogromna većina onih koji su na internetu ne koriste digitalne usluge, jasno je da rastući trend prelaska na e-servise predstavlja rizik od isključivanja i diskriminacije, navela je Janković. Zato ne smemo dozvoliti korišćenje interneta i novih modela pametnih telefona bude preduslov za  ostvarivanje nekog prava ili pristupa uslugama, napomenula je poverenica, a nove informacione i komunikacione tehnologije treba koristiti za smanjenje nejednakosti i diskriminacije.

„Vodič za korišćenje e-usluga“ namenjen je starijima i daje detaljan opis korišćenja usluga portala eUprava kao i korišćenja nekoliko najpopularnijih aplikacija za e-banking u Republici Srbiji.

Na konferenciji su govorili i Nevena Šović iz UNFPA, Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije i Goran Bašić direktor Instituta društvenih nauka.

Print Friendly, PDF & Email
back to top