POVERENICA – ZA NAREDAK DRUŠTVA NEOPHODAN DIJALOG

Termin „dijalog“ suviše često koristimo, i koristimo ga kao sredstvo, ne uviđajući njegov cilj, jer da bi razgovori doveli do cilja neophodno je činiti kompromise, za šta je sve manje spremnih, rekla je povernica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, na skupu „Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju” koju je organizovala Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i partnerske organizacije civilnog društva.

Ako zaista želimo napredak, moramo čuti naše građane ali to se na žalost često ne dešava. Mi kao država i društvo nismo uspeli u potpunosti da se približimo građanima, rekla je poverenica. Donošenje odluka bez dijaloga ne treba da bude uobičajeno, što je ponekad slučaj, ne samo kod nas već i u razvijenijim zemljama. Jedno društvo ne može biti napredno bez uvažavanja stavova i mišljenja svojih građana, ugrađenih u javne politike. Tek tada, država može reći da radi u potpunom interesu svojih građana i građanki, istakla je poverenica Janković. Ona je naglasila da Poverenik za zaštitu ravnopravnosti neguje dijalog a svoje prirodne partnere nalazi u organizacijama civilnog društva u borbi protiv diskriminacije i unapređenju ravnopravnosti.

Na konferenciji se, pored ostalog, razgovaralo o unapređenju okruženja za delovanje organizacija civilnog društva i o tome kako promovisati i podstaći dijalog organa državne uprave i organizacija civilnog društva u ključnim oblastima njihovih odnosa.

Print Friendly, PDF & Email
back to top