Poverenica u Školi demokratije Otvorenog parlamenta

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković održala je predavanje o rodnoj ravnopravnosti u okviru završnog modula „Škole demokratije“ koju organizuju Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) i Inicijativa Otvoreni parlament, u saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji.

Obraćajući se polaznicima i polaznicama, poverenica je istakla da su mehanizmi zaštite rodne ravnopravnosti definisani brojnim domaćim i međunarodnim zakonskim propisima, ali da, uprkos tome, rodna ravnopravnost još uvek nije deo svakodnevnog života, jer su preovlađujući modeli odnosa i dalje bazirani na patrijarhalnim obrascima i stereotipima o ulogama žena i muškaraca u društvu.

„Žene se svakodnevno suočavaju sa ogoljenim i prikrivenim formama omalovažavanja, isključivanja, ponižavanja, pa i nasilja, i to samo zato što su žene, a diskriminaciji su posebno izložene žene iz višestruko marginalizovanih grupa, kojih gotovo da uopšte nema u javnom životu, posebno na mestima na kojima se odlučuje. Nijedan propis, ma koliko savršen bio, neće dovesti do faktičke rodne ravnopravnosti. Jedino promena svesti i edukacija svih aktera u društvu može razbiti ove prepreke i omogućiti nam da zaista imamo jednake mogućnosti, bez obzira na pol u kojem smo rođeni“, naglasila je poverenica Janković.

Poverenica je takođe upoznala polaznike i polaznice Škole demokratije sa ulogom i nadležnostima institucije i ukazala da praksa Poverenika za zaštitu ravnopravnosti pokazuje da je pol jedan od dva najčešća osnova zbog kojih građani i građanke podnose pritužbe zbog diskriminacije.

Učesnici i učesnice skupa bili su studenti i studentkinje, mladi aktivisti i aktivistkinje političkih partija i predstavnici i predstavnice organizacija civilnog društva.

Print Friendly, PDF & Email
back to top