Poverenica u Čačku o ženama na Svetski dan socijalne pravde

Diskriminacija na tržištu rada, i dalje je veoma prisutna a gotovo svake godine najveći broj pritužbi građani i građanke podnose upravo zbog doživljene diskriminacije prilikom zapošljavanja ili na radu, rekla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković obraćajući se u Čačku na skupu „Druga šansa za žene koje imaju 45+ godina u Srbiji“.

U danau kada se obeležava Svetski dan socijalne pravde, poverenica Janković je ukazala da podaci iz brojnih izveštaja i istraživanja ukazuju da su žene u nepovoljnijem položaju u odnosu na muškarce u svim oblastima društvenog života. O tome svedoče i podaci iz Posebnog izveštaja i istraživanja o diskrimanaciji na tražištu rada koji je Poverenik za zaštitu ravnopravnosti nedavno predao skupštini Srbije. Prema tim podacima žene se na tržištu rada već posle 45-te godine smatraju se starijima i teže se zapošljavaju, zaposlenost muškaraca veća je za 13, 6 u odnosu na žene. Platni jaz kreće se od 9 do 16%, a ženama su mnogo teže dostupna rukovodeća mesta.

Govoreći o dostizanju višeg nivoa socijalne pravde, poverenica je ukazala da je to neraskidivo vezano za poboljšanje ekonomskog statusa stanovništva i da je neophodno da nastavimo sa daljim ekonomskim razvojem. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku iz 2019. u Srbiji je riziku od siromaštva 24,3% stanovništva a među najugroženijima su pripadnici osetljivih društvenih grupa. Ključni imperativ našeg društva i svih odgovornih aktera treba da bude da se taj procenat svakodnevno smanjuje kaže Janković i ističe da je unapređenje sistema obrazovanja, koje treba da bude dostupno svima, jedna od najvažnijih stvari u tom procesu.

Print Friendly, PDF & Email
back to top