Poverenica sa skupštinskim odborima za kontrolu službi bezbednosti i odbranu i unutrašnje poslove

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković održala je set predavanja na seminaru  posvećenom saradnji Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Narodne skupštine Republike Srbije u oblasti borbe protiv diskriminacije, sa posebnim osvrtom na delokrug rada Odbora za odbranu i unutrašnje poslove i Odbora za kontrolu službi bezbednosti, u organizaciji misije OEBS-a u Srbiji.

Pozdravlјajući okuplјene poslanike i poslanice, poverenica je istakla važnost kontinuirane saradnje institucije Poverenika sa Narodnom skupštinom, imajući u vidu klјučno mesto koje Poverenik za zaštitu ravnopravnosti kao centralni nezavisni državni organ za unapređenje i kontrolu primene principa ravnopravnosti u svim društvenim oblastima. Govoreći o ulozi i radu Poverenika u sprovođenju politika rodne ravnopravnosti u institucijama sektora bezbednosti, poverenica je predstavila slučajeve iz prakse i aktivnosti u vezi sa primenom novog Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije UN 1325 Žene, mir, bezbednost 2016-2020.

„Neophodno je nastaviti intenzivnije uklјučivanje žena u sistem bezbednosti, od nacionalnog do lokalnog nivoa, ali i uklјučiti teme rodne ravnopravnosti i zaštite od diskriminacije u shvatanje koncepta bezbednosti. Rodna ravnopravnost je jedan od najvažnijih preduslova za razvoj društva u celini, a posebno na nivou lokalnih zajednica, gde žene još uvek nisu uklјučene u dovolјnoj meri u sistem bezbednosti,“ rekla je poverenica Janković.

Na otvaranju skupa, pored poverenice, govorili su i predsednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Marija Obradović, predsednik Odbora za kontrolu službi bezbednosti Igor Bečić, predsednik Odbora za lјudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Meho Omerović i šef Odelјenja za demokratizaciju Jan Luneberg. Učesnici seminara bili su narodni poslanici i poslanice, članovi i članice više skupštinskih odbora, kao i predstavnici civilnog sektora.

Print Friendly, PDF & Email
back to top