Poverenica razgovarala sa Irenom Vojačkovom Solorano

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković sastala se sa šeficom kancelarije UN u Srbiji Irenom Vojačkovom Solorano sa kojom je razgovarala o nastavku i unapređenju međusobne saradnje. Tokom razgovora istaknuta je spremnost da se kroz rad Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i UNDP-a dodatno osnaže kapaciteti najmlađe nezavisne institucije u Srbiji. Takođe je dogovoreno sprovođenje novih istraživanja o odnosu predstavnika organa javane vlasti prema diskriminaciji u Srbiji kao i o odnosu samih građana prema diskriminaciji, s obzirom na to da je prethodno istraživanje, rađeno 2013. godine dalo dragocene podatke i pokazatelje u kom pravcu treba delovati. Na sastanku se govorilo o važnosti unapređenja položaja Roma, sa posebnim osvrtom na problem neformalnih naselja u kojima žive kao i o obuci inspektora za rad kako bi u svom delanju prepoznali diskriminaciju i preduzimali korake na njenom suzbijanju i poboljšanju ravnopravnosti zaposlenih. Poverenica Brankica Janković razgovala je i sa Klaudom Kanom, savetnikom kancelarije UN za ljudska prava.

Print Friendly, PDF & Email
back to top