POVERENICA NA SKUPU POVODOM 25 GODINA EKRI

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković učestvovala je na konferenciji najviših predstavnika evropskih institucija za ravnopravnost „Na putu ka efikasnoj ravnopravnosti – novi odgovori na rasizam i netoleranciju“ koja je održana u Parizu povodom obeležavanja 25. godišnjice postojanja Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije Saveta Evrope (ECRI), u okviru obeležavanja 70 godina od osnivanja Saveta Evrope. Cilj konferencije je da se oblikuje zajednička strategija i planiraju aktivnosti koje će odgovoriti na najveće evropske izazove u ovim oblastima.
Poverenica je kao primer dobre prakse za inkluzivno društvo na regionalnom i lokalnom nivou u Republici Srbiji predstavila godišnju nagradu koju je Poverenik za zaštitu ravnopravnosti ustanovio prošle godine, radi stvaranja boljih uslova za život svih građana, promocije i fokusiranja na stvarnu ravnopravnost. Ona je rekla da je glavni cilj ove nagrade motivisanje lokalnih donosilaca odluka da više ulažu u pristupačnost usluga i servisa podrške, uključivanje žena u društvene tokove, ali i mladih i pripadnika manjinskih grupa.
Poverenica Janković se sastala sa komesarkom Saveta Evrope za ljudska prava Dunjom Mijatović sa kojom je razgovarala o stanju u oblasti ljudskih prava i zaštite od diskriminacije u Srbiji.
Komesarka Mijatović organizovala je odvojen skup za čelnike svih evropskih tela za ravnopravnost, na kome je bilo reči o saradnji ovih institucija, a razmenjena su i mišljenja o tome da li razvoj veštačke inteligencije predstavlja pretnju ljudskim pravima ili koristan alat za njihovo unapređenje.
Centralne teme konferencije u Parizu su međusobna saradnja na polju zaštite ravnopravnosti, zatim najefikasniji načini za izgradnju inkluzivnog društva, prednosti i rizici upotrebe novih tehnologija, kao i budućnosti ideje ravnopravnosti i borbe protiv rasizma i netolerancije.

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top