Poverenica na skupu o Romkinjama

Potrebno je veće učešće Roma ali i Romkinja u kreiranju i donošenju odluka, jer sami pripadnici i pripadnice ove manjine najbolje znaju koje su mere potrebne za poboljšanje njihovog položaja, izjavila je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković na otvaranju  konferencije “Romkinje u Srbiji – dostignuća, izazovi i perspektive”, koju je organizovao romski nacionalni savet. “O njihovom položaju govori podatak da se svaka druga pritužba zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti odnosi upravo na Rome, ali je potrebno isticati pozitivne primere i na taj način podsticati i ohrabrivati romsku manjinu”, naglasila je poverenica Janković. Ona je navela primer sastanka sa ministrom prosvete, na kome su među romskim aktivnistima i studentima, brojnije bile Romkinje, diplomirane pravnice, buduće lekarke, koje su iznele dobre predloge vezane za obrazovanje romske populacije.
Predsednik Nacionalnog saveta Vitomir Mihajlović istakao je da su Romkinje diskriminisane i u sopstvenoj zajednici, ali da se situacija ipak popravlja, dok je šef Misije OEBS-a u Srbiji Andrea Oricio ocenio da Srbija ulaže velike napore u unapređenje položaja Romkinja, ali da ima još mnogo posla.
Primere dobre prakse i dostignuća koje su Romkinje u Srbiji ostvarile uprkos brojnim preprekama i teškoćama, predstavile su, kao naznačajniji deo skupa, zamenica pedsednika Nacionalnog saveta Ana Saćipović, zatim Marina Simeunović iz organizacije Mlade Romkinje u Dekadi Roma, Slavica Vasić iz Bibije, poslanica u vojvodjanskim parlamentu Jelena Jovanović, kao i Ajša Alić i Zorica Saćipović.
Na skupu su govorili i zamenica Zaštitnika građana Gordana Stevanović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović, predstavnik Delegacije EU Nikolas Bizel, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nenad Ivanišević, i drugi.

  • branica konf
  • 14
Print Friendly, PDF & Email
back to top