Poverenica na sednici Odbora za ljudska i manjinska prava

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana Roma, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković učestvovala je na sednici Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Skupštine Republike Srbije pod nazivom „Pravo na izbor partnera i skretanje pažnje na dečije brakove u romskoj populaciji“. Sednicu je otvorio predsednik Odbora Meho Omerović  koji je naglasio da stupanje dece u rane brakove predstavlja kršenje osnovnih ljudskih prava na izbor partnera, zdravlje, obrazovanje ali i na detinjstvo i dodao da ta deca često mogu biti žrtve trgovine ljudima i dečjeg prosjačenja.

Poverenica Brankica Janković je ocenila da je poslednjih godina vidljiv napredak u sagledavanju problema romske populacije, kroz postupanje  državnih organa, centara za socijalni rad i veće uključivanje akademske zajednice.  Ona je naglasila značaj strateških parnica zbog diskriminacije koje je institucija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti pokrenula pred sudovima širom Srbije, od kojih se polovina odnosi na zaštitu prava Roma i Romkinja. Moramo obezbediti da romska deca imaju detinjstvo, istakla je poverenica i navela da je za izlazak iz začaranog kruga siromaštva i isključenosti ključno rešiti problem obrazovanja i sprečiti da romska deca napuštaju osnovne škole. Ona je navela da je prevazilaženje predrasuda  težak i dugotrajan proces i da je za to potrebno da živimo zajedno, a ne jedni pored drugih.

Sednici su prisustvovali predstavnici i predstavnice Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Koordinacionog tela za praćenje realizacije Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja, Saveta Evrope, UNICEF-a, CARE International Sarajevo, Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, Romskog ženskog centra Bibija i Etnografskog instituta SANU.

Print Friendly, PDF & Email
back to top