Poverenica na savetovanju o sudskoj praksi u oblasti antidiskriminacionog zakonodavstva

 

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković učetvovala je na savetovanju “Sudska praksa u oblasti antidiskriminacionog zakonodavstva”, koje organizuje Pravosudna akademija uz podršku OEBS-a.

Povernica Janković govorila je o dosadašnjim aktivnostima na ujedanačavanju sudske prakse u oblasti nediskriminacije kao i iskustvima prakse Poverenika u strateškim parnicama sa aspekta stranke. Ona je naglasila da je cilj Poverenika da svojom procesnom aktivnočću izdejstvuje donošenje povoljnih susdskih presuda, kojima se pored pružanja pravne zaštite diskriminisanim licima, upućuje i jasna poruka javnosti da je diskriminacija zabranjena i da se delotvorno sankcioniše. Ona je naglasila da je, svrha strateških parnica obezbeđivanje pravilnog tumačenja ili pravilne primene antidiskriminacionih propis, pa samim tim da se putem sudske prakse pojasni smisao određenog propisa, ili da se putem ove prakse ukaže na to da je određeni propis potrebno izmeniti, dopuniti, odnosno unaprediti.

Na ovom skupu učestvovale su sudije iz sva četiri apelaciona suda – iz Beograda, Novog Sada, Kragujevca i Niša kao i sudija Vrhovnog kasacionog suda Lidija Đukić. Oni su govorili o dosadašnjoj sudskoj praksi u oblasti nediskriminacije sa predlozima o aktivnostima koje treba  preuzeti na ujedanačavanju sudske prakse.

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top