Poverenica na promociji filma „Jezik i stvarnost“

Pitanje rodno senzitivnog jezika suštinsko je pitanje ljudskih prava i raspodele društvene moći i zato je važno da se o njemu govori, istakla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković na promociji dokumentarnog filma „Jezik i stvarnost“, u okviru projekta koji je realizovala Misija OEBS-a u Srbiji u saradnji sa umetničkom grupom ShockArt.

Poverenica je podsetila da polemike oko rodno osetljivog jezika traju godinama, a upravo jezik odražava naše stavove i uverenja, jer jezikom suzbijamo ili širimo stereotipe i predrasude, navela je poverenica.

“Jezikom doprinosimo menjanju svesti o mestu žene u savremenom društvu, a time i menjanju odnosa prema ženama. Svako ko misli da su žene jednako vredno ljudska bića kao i muškarci, to će pokazati u svom govoru, i neće imati nikakav problem da koristi odgovarajuće termine i pojmove”, istakla je Janković.

Print Friendly, PDF & Email
back to top