Poverenica na predstavlјaju istraživanja o uticaju pandemije na položaj osoba sa invaliditetom

Zbog problema sa kojima su se suočile pojedine ranjive grupe tokom vanrednog stanja izazvanog pandemijom COVID-19, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti uputio je 312 preporuka mera i 12 inicijativa organima javne vlasti, rekla je poverenica Brankica Janković na predstavlјanju istraživanja  Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom o uticaju pandemije na položaj osoba sa invaliditetom u Srbiji, sprovedenog u organizaciji odelјenja za demokratizaciju misije OEBS-a.

Poverenica je  ukazala da je pandemija   posebno opteretila i mnogostruko otežala  položaj onih grupa stanovništva koje su i pre krize bile ugrožene, među kojima su i osobe sa invaliditetom. Neki od problema sa kojima se suočavaju OSI su povećani a medju njima su povećanje troškova života zbog ograničavanja pružanja usluga, zabrane kretanja, nepristupačnost javnom prevozu. Otežan je pristup zdravstvenim uslugama, a uvećali su se i problemi i u oblasti obrazovanja naročito inkluzivnog, kao i  problemi na tržištu rada na kome je došlo do nove organizacije i uslova rada i različitih oblika privremenog prekida radnog odnosa ili otkaza..

Poverenica je rekla da je od samog početka uvođenja vanrednog stanja Poverenik je ukazivao na potrebu sveobuhvatnog sagledavanja položaja određenih društvenih grupa prilikom donošenja pojedinih mera koje se odnose na ublažavanje posledica pandemije ali i da je u ovim otežanim  uslovima koji još uvek traju  solidarnost svih članova društva od neprocenjive važnosti i da samo solidarni možemo pronaći put za izlazak iz krize.

Print Friendly, PDF & Email
back to top