Poverenica na obeležavanju 20-te godišnjice Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu

Efikasne, pluralističke i nezavisne nacionalne institucije su među najvažnijim stubovima svakog demokratskog društva, jer predstavljaju putokaz za unapređenje stanja u oblastima ravnopravnosti i zaštite ljudskih prava, rekla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković na konferenciji povodom obeležavanja 20 godina rada Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu.

Čestitajući jubilej šefu Kancelarije Saveta Evrope Tobijasu Flesenkemperu, poverenica se zahvalila na podršci koju SE pruža instituciji Poverenika i izrazila želju da „još intenzivnije nastavimo dosadašnji, posvećen i kontinuiran rad na promovisanju i očuvanju evropskih vrednosti kojima je Republika Srbija kao punopravna članica Saveta Evrope istinski posvećena“.

Janković je istakla da Poverenik za zaštitu ravnopravnosti kontinuirano i dosledno podstiče na promene u društvu koje su usmerene na poštovanje ljudskih prava i intenzivno promoviše princip ravnopravnosti, kao jednu od fundamentalnih vrednosti svake demokratske evropske države. Poverenica je dodala da su nedavno usvojene Preporuke Komiteta ministara Saveta Evrope državama članicama o razvoju i jačanju efikasnih, pluralističkih i nezavisnih nacionalnih institucija za ljudska prava od velikog znača za rad institucije.

Obeležavanje 20-te godišnjice Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu, pod nazivom „Promocija različitosti i ravnopravnosti u Srbiji“ zajednički su organizovali Kancelarija SE i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, uz podršku Narodne skupštine Republike Srbije i Ambasade Nemačke. Ovim događajem je obeležen i završetak nemačkog predsedavanja Komitetom ministara SE.

Print Friendly, PDF & Email
back to top