Poverenica na konferenciji o rodnoj nejednakosti na tržištu rada u Srbiji

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković učestvovala je u okruglom stolu pod nazivom „Rodna nejednakost na tržištu rada u Srbiji“  gde je u uvodnom izlaganju istakla da je istinska jednakost žena i muškaraca preduslov za napredak svakog društva, zbog čega je najvažnije obezbediti ravnopravnost u onim oblastima koje su od životnog značaja. Ona je navela da su, prema podacima institucije, građani i građanke najspremniji da prijave diskriminaciju u oblasti rada i zapošlјavanja, što potvrđuje i broj pritužbi koje se svake godine podnose Povereniku po ovom osnovu.

U praksi najčešće imamo situacije gde su žene diskriminisane po povratku sa porodilјskog odsustva ili odsustva radi nege deteta tako što su premeštene na niža radna mesta koja su samim tim i manje plaćena, ili se stavlјaju u lošiji položaj tokom ocenjivanja radnog učinka, navela je poverenica i naglasila da najveće poteškoće u procesu zapošlјavanja imaju mlade žene ali i one starije od 45 godina. Kada tome dodamo i očekivanu tradicionalnu ulogu žene da brine o deci, bolesnim i starijim članovima porodice, domaćinstvu i kućnim poslovima, vidimo da je ženama koja žele da budu uspešne u svojim profesijama mnogo teže, jer moraju ne samo da budu jednake već i mnogo bolјe od muškarca da bi dospele na rukovodeće pozicije i ostvarile jednaku zaradu, istakla je poverenica.

U poslednje vreme sve je veći broj kompanija spremnih da u svom poslovanju primenjuju Kodeks ravnopravnosti, prihvatajući poštovanje načela ravnopravnosti, ne samo kao svoju zakonsku obavezu, već kao princip koji doprinosti bolјem poslovanju i zapravo čini sastavni deo uspešne kompanije, zaklјučila je poverenica.

Na konferenciji su još govorili i državna sekretarka za rodnu ravnopravnost Ministarstva za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja Stana Božović, šefica agencije UN WOMAN u Srbiji Milena Rikanović, direktor Nacionalne službe za zapošlјavanje Zoran Martinović, direktor Inspektorata za rad Stevan Đurović, generalna sekretarka Fondacije Centar za demokratiju Nataša Vučković, članica upravnog odbora Beogradskog centra za lјudska prava Vesna Petrović, kao i predstavnice i predstavnici Privredne komore Srbije, Udruženja poslovnih žena, kompanija IKEA, Koka Kola Helenik i Telekom.

Print Friendly, PDF & Email
back to top