Poverenica na konferenciji “Dan posle dana ljudskih prava-gde smo sada?”

Nezavisne institucije su potrebne građanima i građankama, jer predstavljaju jedan od važnih mehanizama za zaštitu ljudskih prava I  unapređenje kvaliteta života svih naših građana i građanki, istakla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković  na konferenciji, “Dan posle Dana ljudskih prava – Gde smo sada?” koju  je organizovala Inicijativa za ekonomska i socijalna prava – A 11.

 

Na panelu Uloga i uticaj nezavisnih institucija u zaštiti ljudski prava, poverenica je ukazala da su nezavisne institucije potrebne i izvršnoj, zakonodavnoj I sudskoj vlasti. Naročiti doprinos u izgradnji I unapređenju sudske prakse daju I strateške parnice koje pokreće Poverenik za zastitu ravnopravnosti. Cilj ovih parnica je dosledna primena propisa I unapređenje pravne prakse, kao I podsticanje žrtava diskriminacije na pokretanje antidiskriminacionih parnica, i pravno edukovanje I snzibilisanje javnosti za probleme diskriminacije.

 

Nezavisna tela na neki način predstavljaju pomoć I korektivni faktor u radu organa javne vlasti tako što doprinose unapređenju rada ovih organa I ostvarivanja prava građana. Ona je ukazala da su očekivanja od  nezavisnih tela ponekad nerealna, jer su I nezavisne institucije ograničene zakonom utvrđenim nadležnostima. Primera radi očekivanja od nezavisnih institucija za zaštitu ravnopravnosti sve su veća u pogledu narastajućeg govara mržnje I pronalaženja efikasnih mehanizama za njegovo sprečavanje, zaključila je poverenica.

Print Friendly, PDF & Email
back to top