POTPISANO “PARTNERSTVO ZA RAVNOPRAVNOST” SA KOMPANIJOM LIDL

Kompanija “Lidl” potpisala je “Partnerstvo za ravnopravnost”  Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, u cilјu unapređenja i poštovanja načela ravnopravnosti, jednakih šansi za rad i zapošlјavanje svih građana i građanki.

 

Poverenica  Brankica Janković je istakla da poslodavci treba da budu svesni činjenice da biznis i lјudska prava nisu na različtim, već na istoj strani i naglasila da je kompanija “Lidl”   odličan primera kako se može uspešno poslovati, poštujući ravnopravnost i lјudska prava zaposlenih.

Ona je istakla da su  jednake šanse u interesu i radnika ali i poslodavca,jer samo motivisan radnik može da pruži svoj puni doprinos.

Direktorka za lјudske resurse kompanije “Lidl”,  Milena Dodig istakla je da  njihova kompanija kao jedan od iperativa ima ravnopravnost u poslovanju tako da je potpisivanjePartnerstva” sa Poverenikm za zaštitu ravnopravnosti bio je prirodan korak, očekujući uspešnu saradnju u ostvarivanju ravnopravnosti.

Print Friendly, PDF & Email
back to top