Poseta delegacije Parlamentarne skupštine Saveta Evrope

Poverenica Nevena Petrušić, razgovarala je sa članovima delegacije Monitoring komiteta Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. U razgovoru je bilo reči saradnji institucije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti sa organima zakonodavne i izvršne vlasti, pre svega skupštinom Srbije, ali i Zaštitnikom građana i civilnim sektorom. Predstavnike ovog evropskog tela, posebno je zanimala primena Rezolucije 1858 Saveta Evrope, koja se odnosi na napredak Srbije u ključnim oblastima za evrointegracije, te je zajednički zaključeno da Srbiji predstoji ozbiljan posao na primeni Nacionalne Strategije za borbu protiv diskriminacije. Delegaciju su činili Indrek Sar i Silvi Afholder, zatim šefica Misije Saveta Evrope u Srbiji Antje Rotemund, kao i sekretar delegacije Narodne skupštine u Parlamentarnoj skupštini SE Vladimir Urošević, a sastanku su prisustvovale i pomoćnica poverenice Kosana Beker i šefica Kabineta Antigona Andonov.

Print Friendly, PDF & Email
back to top