Poseta češkog parlamentarnog Odbora za peticije Povereniku

Predstavnici i predstavnice Odbora za peticije Parlamenta Češke Republike posetili su Poverenika za zaštitu ravnopravnosti gde su se upoznali sa nadležnostima i radom institucije.

Tema sastanka bila je saradnja parlamentarnih tela sa nezavisnim državnim organima, kao i uloga tela za zaštitu od diskriminacije i unapređenje ravnopravnosti, a razgovor je nastavlјen razmenom dobrih primera iz prakse.

U susret izmenama zakonodavnog okvira koje se odnose na rad nezavisnih tela u Češkoj, članice i članovi parlamentarnog odbora bili su posebno zainteresovani za konkretne primere i probleme sa kojima se najčešće susreće Poverenik za zaštitu ravnopravnosti.

cesi1
Print Friendly, PDF & Email
back to top