Pojačana saradnja sa sindikatima

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković govorila je na skupu u prostorijama Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata (ASNS) na temu diskriminacije iz oblasti rada i zapošljavanja.

Predsednica ASNS Ranka Savić otvorila je skup tezom da je stanje u oblasti ljudskih i radničkih prava u Srbiji na niskom nivou i da je važno znati sve legitimne mehanizme kojima bi se sprečila diskriminacija u ovoj oblasti. Kao dobar primer saradnje sindikata sa nezavisnim telima istakla je i obustavu dela zakona kojim bi se žene zaposlene u javnom sektoru prevremeno penzionisale. Ona je nagovestila i lošu praksu radnika da pristaju na nezakonite uslove poslodavaca samo da bi sačuvali radno mesto.

Poverenica Janković izrazila je poštovanje zato što su najveći sindikati otvorili temu diskriminacije prilikom rada i zapošljavanja, ali i nedavno organizovali skup pod nazivom – I radnička prava su ljudska prava.

Veliki broj ljudi živi u stalnom strahu od gubitka posla, ukazala je poverenica i dodala da taj strah dovodi do osećaja neslobode i gubitka dostojanstva.

„Nadležne institucije treba da štite ljudska prava i da budu dovoljno blizu svim građankama i građanima”, rekla je poverenica i dodala da njihov posao niko ne sme da doživljava kao „salonski”.

Poverenica je ukazala na često nerazumevanje razlike između mobinga i diskriminacije, te objasnila da u ovoj oblasti diskriminacijom se smatra kada poslodavac, nadređeni ili drugi zaposleni dovode u nepovoljan položaj pojedinca ili grupu zbog određenog ličnog svojstva. To je najčešće diskriminacija na osnovu pola, nacionalne pripadnosti, invaliditeta, pripadnosti političkim, sindikalnim ili drugim organizacijama…

Nakon detaljnog objašnjenja kako izgleda postupak pred Poverenikom i kakvu vrstu podrške institucija nudi diskriminisanom podnosiocu pritužbe, predstavnici sindikata upoznali su poverenicu sa konkretnim problemima sa kojima se suočavaju. Najčešće je to diskriminacija porodilja, žena, zatim medijska blokade zbog političkih uverenja ili pritisci i otkazi zbog pripadnosti sindikalnim organizacijama.

Poverenica Janković pozvala je sve članove i članice sindikata da se obrate Povereniku uvek kada smatraju da su žrtve diskriminacije, ali i kada samo žele da se upoznaju sa svojim pravima u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije.

Print Friendly, PDF & Email
back to top