Podrška kampanji protiv nasilja nad ženama

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić, podržala je kampanju protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, koju je u Beogradu organizovao Autonomni ženski centar, kao deo regionalne kampanje. Cilj akcije je podrška za primenu Konvencije o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, koju je 2011. doneo Savet Evrope a nedavno i ratifikovao parlament Republike Srbije. Konvencija obavezuje državu da uvede nova krivična dela kao što su proganjanje i seksualno uznemiravanje i da izmeni zakonske definicije silovanja i nasilja u porodici. Tokom 2012. godine više od 9 000 žena i dece u Srbiji bili su žrtve porodičnog nasilja. Prema podacima Autonomnog ženskog centra, prošle godine je ubijeno 29, a ove 41 žena. Zabrinjava i podatak da 80 odsto žrtava silovanja u Srbije odustaje od gonjenja silovatelja. Sloganom “Dođi, napiši, potpiši i pošalji” akcija na Trgu republike pozvala je žene da prijave nasilje jer je to njihovo pravo, a obaveza države je da ih štiti. Poruke protiv nasilja pisane su i na balonima, čijim puštanjem je poruka simbolično poslata onima kojima je potrebna.

Print Friendly, PDF & Email
back to top