Osnaživanje žena Regionalnog sindikalnog saveta „Solidarnost“

Sindikalno delovanje žena je od klјučne važnosti za pobolјšanje njihovog položaja u društvu, pre svega u oblasti rada i zapošlјavanja. Iskustvo Poverenika za zaštitu ravnopravnosti pokazuje da je upravo u ovoj oblasti najviše prijavlјenih slučajeva diskriminacije, rekla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković na otvaranju skupa „Osnaživanje žena Regionalnog sindikalnog saveta „Solidarnost“.

Kada govorimo o položaju žena u oblasti rada i zapošlјavanja, nailazimo na paradoksalnu situaciju – s jedne strane su žene te koje poslodavci često diskriminišu, pre svega zbog materinstva, a sa druge strane slušamo o neophodnosti sprovođenja mera populacione politike i o lošoj demografskoj slici Srbije, rekla je poverenica i naglasila da žene nikako ne treba da snose veću odgovornost, nego je ona ista i za muškarce.

Koordinatorka Emilija Grujić predstavila je projekat saradnje između Evropske konfederacije sindikata i Regionalne mreže „Solidarnost“ naglašavajući da su žene, pored mladih, najranjivija grupa na tržištu rada.

Neophodno je dati dodatnu snagu sindikalnim aktivistkinjama u njihovim naporima kako za jačanje uloge u sindikatima, tako i u društvu, rekla je Grujić.

Konfederalna sekretarka Evropske konfederacije sindikata Montserat Mir Roka upozorila je da vlade nekih evropskih zemalјa iz dana u dan umanjuju značaj lјudskih prava i socijalne pravde.

Ona je predstavila Akcioni plan za naredni period koji podrazumeva povećanje nivoa zaposlenosti, jednaku zastuplјenost oba pola i izjednačavanje zarada. Poseban akcenat dala je neophodnosti kreiranja politika koje će pronalaziti najbolјa rešenja za izazov koji nas očekuje – a to je sve veći broj starijih i kako obezbediti stabilan penzioni sistem.

Dušan Vuković, potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije ukazao je da je najvažnije osloboditi se od straha i stati u zaštitu onih kojima su prava ugrožena, dodajući da ako nema dijaloga, nema ni socijalne pravde.

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top