Održan prvi trening u okviru projekta „Neka ravnopravnost postane stvarnost“

U Novom Pazaru održan je prvi od ukupno tri treninga za mlade u okviru projekta Poverenika za zaštitu ravnopravnosti „Neka ravnopravnost postane stvarnost” koji Poverenik zajednički realizuje u saradnji sa Savezom udruženja „Kuća ljudskih prava i demokratije” iz Beograda, čije su članice Građanske inicijative, Centar za praktičnu politiku, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, YUCOM i Beogradski centar za ljudska prava.

Treninzi su namenjeni predstavnicima i predstavnicama organizacija civilnog društva koje deluju u Novom Pazaru, Bujanovcu i Subotici, a rade sa mladima i u interesu mladih u cilju podizanja svesti o problemu diskriminacije u lokalnim zajednicama. Na ovom treningu je učestvovalo 15 predstavnika i predstavnica organizacija iz Novog Pazara, Tutina i Sjenice, kojima su znanja i praktične veštine iz oblasti prepoznavanja diskriminacije i antidiskriminacione pravne regulative Republike Srbije prenosili treneri Dragan Popović i Đurđa Đukić.

Planirano je da se preostala dva treninga realizuju tokom juna i septembra, a po njihovom završetku uslediće realizacija javnih akcija u lokalnim zajednicama. Po završetku projekta, Poverenik će dodeliti sertifikate svima koji su prošli kroz treninge i implementirali lokalne akcije u vezi sa podizanjem svesti zajednice o problemima diskriminacije manjinskih grupa.

Projekat „Neka ravnopravnost postane stvarnost”, treba da doprinese jačanju ljudskih i manjinskih prava u Srbiji, a posebno unapređenju postupka pred Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti kao centralnom nacionalnom mehanizmu koji se bavi sprečavanjem svih vidova, oblika i slučajeva diskriminacije marginalizovanih grupa i pojedinaca.

Print Friendly, PDF & Email
back to top