NARODNOJ SKUPŠTINI SRBIJE PREDAT DEVETI, REDOVNI GODIŠNJI IZVEŠTAJ

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković podnela je Narodnoj skupštini Republike Srbije redovni godišnji izveštaj o stanju u oblasti zaštite ravnopravnosti za 2018. godinu.

Najviše pritužbi u 2018. podneto je zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta, više od četvrtine od ukupnog broja. Na drugom mestu po brojnosti pritužbi je starosno doba, dok se svaka deseta pritužba odnosi na diskriminaciju na osnovu pola, koji se kao osnov diskriminacije nalazi na trećem mestu. Slede pritužbe zbog diskriminacije po osnovu rođenja, zdravstvenog stanja, zatim nacionalne pripadnosti i etničkog porekla, potom bračnog i porodičnog statusa, seksualne orijentacije, dok su ostali osnovi diskriminacije u pritužbama navođeni u manjem procentu.

Kada je u pitanju oblast diskriminacije, na prvom mestu  nalazi se oblast pružanja javnih usluga ili korišćenja objekata i površina, na koju se odnosi gotovo trećina podnetih pritužbi. Na drugom mestu je oblast rada i zapošlјavanja, zatim sledi oblast koja se odnosi na postupke pred organima javne vlasti, socijalna zaštita, a potom oblast javnog informisanja i medija.

Pritužbe Povereniku svakako jesu jedan od pokazatelјa prisutnosti diskriminacije i stepena poštovanja principa ravnopravnosti u društvu, ali ne i jedini. Na stanje u pogledu zastuplјenosti diskriminacije u društvu utiču i drugi faktori, među kojima su društveni i kulturni kontekst u kojem živimo, odnos društva prema diskriminaciji, građanska svest o neophodnosti i značaju poštovanja propisa, spremnost da prijave njihovo kršenje, stepen tolerancije prema različitostima, poverenje u rad institucija, poznavanje osnova i oblika diskriminacije, kao i aktivnosti civilnog društva u zaštiti lјudskih prava i dr.

I ovaj izveštaj Poverenika pokazuje da se društvo i dalјe suočava sa izazovima na planu unapređenja ravnopravnosti, međutim nijedan izazov ne može i ne sme da bude tako veliki da zbog njega na bilo koji način trpi izgradnja društva u kojem se u potpunosti poštuju i efikasno štite lјudska prava.

Print Friendly, PDF & Email
back to top