Mišljenje na Predlog odluke o izmenama Strategije za reformu javne uprave u Republici Srbiji sa Akcionim planom za sprovođenje Strategije reforme javne uprave za period 2018. – 2020. godine

del. br. 021-02-20/2018-02  datum:  27.4.2018.

 

Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1], Poverenik za zaštitu ravnopravnosti,  daje

MIŠLjENјE

na Predlog odluke o izmenama Strategije za reformu javne uprave u Republici Srbiji sa Akcionim planom za sprovođenje Strategije reforme javne uprave za  period 2018. – 2020. godine

 

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je dopisom broj 021-02-403/2017-06 od 16.4.2018. godine, dostavilo Povereniku za zaštitu ravnopravnosti Predlog odluke o izmenama Strategije za reformu javne uprave u Republici Srbiji sa Akcionim planom za sprovođenje Strategije reforme javne uprave za  period 2018. – 2020. godine (u dalјem tekstu: Predlog odluke sa AP), radi davanja mišlјenja.

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti u Redovnom godišnjem izveštaju o stanju u oblasti zaštite ravnopravnosti za 2017. godinu, dao je preporuke za suzbijanje diskriminacije i unapređenje ravnopravnosti, među kojima su i preporuke koje se odnose na potrebu izrade strateških dokumenata i akcionih planova čije je važenje isteklo u prethodnom periodu ili ističe u 2018. godini. Poverenik ističe da novi strateški dokumenti treba da budu bazirani na evaluaciji i sagledanoj implementaciji prethodno važećih  dokumenata uz uvažavanje trenutnog stanja u oblastima za koje se donose. Takođe, potrebno je realno definisati cilјeve i aktivnosti, obezbediti izvore finansiranja i sprovesti širok konsultativni proces sa svim relevantnim akterima.

Povodom pojedinih rešenja sadržanih u Predlogu akcionog plana, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je mišlјenja da je neophodno izvršiti dopunu nedostajućih podataka (npr. navesti partnere u realizaciji u aktivnostima 1.1.3, 3.1.1, 3.2.1, 3.3.3. itd.). Kod mere 1.2. na strani 5, kao i kod mere 3.1. na strani 18, potrebno je nasloviti kolonu „Institucija odgovorna za realizaciju” umesto naslova „Rok za realizaciju”, koji je već naveden. Dalјe, u vezi sa utvrđenim rokovima za realizaciju pojedinih aktivnosti, Poverenik smatra da je potrebno još jednom razmotriti rok „2. kvartal 2018.” kod svih aktivnosti kod kojih je utvrđen (npr. 1.3.1, 1.3.2, 3.4.2, 4.1.1, 4.1.2. itd.) imajući u vidu da je ovaj kvartal u toku i da se  postavlјa pitanje mogućnosti realizacije aktivnosti u zadatom roku.

[1] Zakon o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik RS”, broj  22/09, član 1. i član 33. stav 1. tačka 7.)

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković

 


microsoft-word-iconMišljenje na Predlog odluke o izmenama Strategije za reformu javne uprave u Republici Srbiji sa Akcionim planom za sprovođenje Strategije reforme javne uprave za period 2018. – 2020. godinePreuzmi


 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top